Tìm kiếm:
Kết quả tìm kiếm
  Topic Title Diễn đàn Topic Starter Last Action
2 Pages V  1 2 >
1 Thơ chế: “Sóng”
Replies: 0    Views: 45
Truyện cười Tôi yêu VGT 05 Apr 14 05:41
Bài cuối: Tôi yêu VGT
  Tags: che song tho che
Video: che song tho che
2 Thơ chế
Replies: 0    Views: 27
Truyện cười Tôi yêu VGT 22 Mar 14 02:27
Bài cuối: Tôi yêu VGT
  Tags: tho che
Video: tho che
3 Thơ chế: Ác mộng
Replies: 0    Views: 9
Truyện cười Tôi yêu VGT 17 Mar 14 07:58
Bài cuối: Tôi yêu VGT
  Tags: ac mong che ac tho che
Video: ac mong che ac tho che
4 Thơ chế: Biết thế ông bỏ từ lâu
Replies: 0    Views: 27
Truyện cười Tôi yêu VGT 15 Mar 14 09:37
Bài cuối: Tôi yêu VGT
  Tags: biet the bo tu che biet ong bo the ong tho che tu lau
Video: biet the bo tu che biet ong bo the ong tho che tu lau
5 Thơ chế: Định nghĩa vợ
Replies: 1    Views: 45
Truyện cười Tôi yêu VGT 23 Jul 14 11:19
Bài cuối: võ bá
  Tags: che dinh dinh nghia nghia vo tho che
Video: che dinh dinh nghia nghia vo tho che
6 Thơ chế hài: Truyền thuyết con gái
Replies: 0    Views: 63
Truyện cười Tôi yêu VGT 04 Mar 14 12:55
Bài cuối: Tôi yêu VGT
  Tags: che hai con gai hai truyen tho che thuyet con truyen thuyet
Video: che hai con gai hai truyen tho che thuyet con truyen thuyet
7 Thơ chế: Thân anh như ổ bánh mì
Replies: 2    Views: 63
Truyện cười Tôi yêu VGT 12 May 14 08:42
Bài cuối: Ý Lan
  Tags: anh nhu banh mi che than nhu o o banh than anh tho che
Video: anh nhu banh mi che than nhu o o banh than anh tho che
8 Thơ chế: Thương vợ mùa bão giá
Replies: 1    Views: 36
Truyện cười Tôi yêu VGT 26 Apr 14 10:38
Bài cuối: võ bá
  Tags: bao gia che thuong mua bao tho che thuong vo vo mua
Video: bao gia che thuong mua bao tho che thuong vo vo mua
9 Thơ chế: Kết thúc một cuộc tình
Replies: 0    Views: 63
Truyện cười Tôi yêu VGT 23 Feb 14 06:06
Bài cuối: Tôi yêu VGT
  Tags: che ket cuoc tinh ket thuc mot cuoc tho che thuc mot
Video: che ket cuoc tinh ket thuc mot cuoc tho che thuc mot
10 Thơ chế: Hỡi người uống rượu
Replies: 1    Views: 63
Truyện cười Tôi yêu VGT 02 Apr 14 11:25
Bài cuối: võ bá
  Tags: che hoi hoi nguoi nguoi uong tho che uong ruou
Video: che hoi hoi nguoi nguoi uong tho che uong ruou
11 Thơ chế: Binh đoàn trai không ‘gấu’
Replies: 0    Views: 54
Truyện cười Tôi yêu VGT 17 Feb 14 04:39
Bài cuối: Tôi yêu VGT
  Tags: binh doan che binh doan trai khong gau tho che trai khong
Video: binh doan che binh doan trai khong gau tho che trai khong
12 Thơ chế: Giả sử em sứt thì anh… rốn lồi
Replies: 0    Views: 18
Truyện cười Tôi yêu VGT 16 Feb 14 02:54
Bài cuối: Tôi yêu VGT
  Tags: anh ron che gia em sut gia su ron loi su em sut thi thi anh tho che
Video: anh ron che gia em sut gia su ron loi su em sut thi thi anh tho che
13 Thơ chế: Anh khuyên các chú đừng lấy vợ
Replies: 0    Views: 0
Truyện cười Tôi yêu VGT 15 Feb 14 06:57
Bài cuối: Tôi yêu VGT
  Tags: anh khuyen cac chu che anh chu dung dung lay khuyen cac lay vo tho che
Video: anh khuyen cac chu che anh chu dung dung lay khuyen cac lay vo tho che
14 Tổng hợp những câu thơ chế khó đỡ
Replies: 0    Views: 63
Truyện cười Tôi yêu VGT 12 Feb 14 10:15
Bài cuối: Tôi yêu VGT
  Tags: cau tho che kho hop nhung kho do nhung cau tho che tong hop
Video: cau tho che kho hop nhung kho do nhung cau tho che tong hop
15 Thơ chế: Ra trường thất nghiệp
Replies: 0    Views: 45
Truyện cười Tôi yêu VGT 10 Feb 14 03:00
Bài cuối: Tôi yêu VGT
  Tags: che ra ra truong that nghiep tho che truong that
Video: che ra ra truong that nghiep tho che truong that
16 Thơ chế: Chồng ơi nghe vợ dạy này
Replies: 0    Views: 63
Truyện cười Tôi yêu VGT 09 Feb 14 09:54
Bài cuối: Tôi yêu VGT
  Tags: che chong chong oi day nay nghe vo oi nghe tho che vo day
Video: che chong chong oi day nay nghe vo oi nghe tho che vo day
17 Thơ chế: Thủ đoạn mênh mông
Replies: 0    Views: 54
Truyện cười Tôi yêu VGT 08 Feb 14 10:42
Bài cuối: Tôi yêu VGT
  Tags: che thu doan menh menh mong tho che thu doan
Video: che thu doan menh menh mong tho che thu doan
18 Thơ chế: Tết cô đơn
Replies: 0    Views: 126
Truyện cười Tôi yêu VGT 05 Feb 14 11:09
Bài cuối: Tôi yêu VGT
  Tags: che tet co don tet co tho che
Video: che tet co don tet co tho che
19 Thơ chế: Chúng mình ‘giao thông’
Replies: 0    Views: 72
Truyện cười Tôi yêu VGT 04 Feb 14 09:48
Bài cuối: Tôi yêu VGT
  Tags: che chung chung minh giao thong minh giao tho che
Video: che chung chung minh giao thong minh giao tho che
20 Thơ chế: Táo về trời
Replies: 0    Views: 81
Truyện cười Tôi yêu VGT 31 Jan 14 12:33
Bài cuối: Tôi yêu VGT
  Tags: che tao tao ve tho che ve troi
Video: che tao tao ve tho che ve troi
21 Thơ chế: Xuân tàn còn… cục nợ
Replies: 0    Views: 18
Truyện cười Tôi yêu VGT 29 Jan 14 10:15
Bài cuối: Tôi yêu VGT
  Tags: che xuan con cuc cuc no tan con tho che xuan tan
Video: che xuan con cuc cuc no tan con tho che xuan tan
22 Thơ chế: Cây tiền ‘tèo’
Replies: 0    Views: 18
Truyện cười Tôi yêu VGT 24 Jan 14 04:30
Bài cuối: Tôi yêu VGT
  Tags: cay tien che cay tho che tien teo
Video: cay tien che cay tho che tien teo
23 Thơ chế: Nhất vợ nhì trời
Replies: 0    Views: 36
Truyện cười Tôi yêu VGT 22 Jan 14 10:12
Bài cuối: Tôi yêu VGT
  Tags: che nhat nhat vo nhi troi tho che vo nhi
Video: che nhat nhat vo nhi troi tho che vo nhi
24 Thơ chế: Thời sinh viên
Replies: 0    Views: 72
Truyện cười Tôi yêu VGT 22 Jan 14 04:21
Bài cuối: Tôi yêu VGT
  Tags: che thoi sinh vien tho che thoi sinh
Video: che thoi sinh vien tho che thoi sinh
25 Thơ chế: Sinh viên năm Ngọ
Replies: 0    Views: 90
Truyện cười Tôi yêu VGT 17 Jan 14 02:15
Bài cuối: Tôi yêu VGT
  Tags: che sinh nam ngo sinh vien tho che vien nam
Video: che sinh nam ngo sinh vien tho che vien nam
26 Thơ chế: Định lý của tình yêu
Replies: 0    Views: 27
Truyện cười Tôi yêu VGT 16 Jan 14 12:30
Bài cuối: Tôi yêu VGT
  Tags: che dinh cua tinh dinh ly ly cua tho che tinh yeu
Video: che dinh cua tinh dinh ly ly cua tho che tinh yeu
27 Thơ chế: Dành cho fan cuồng bóng đá
Replies: 0    Views: 36
Truyện cười Tôi yêu VGT 13 Jan 14 04:42
Bài cuối: Tôi yêu VGT
  Tags: bong da che danh cho fan cuong bong danh cho fan cuong tho che
Video: bong da che danh cho fan cuong bong danh cho fan cuong tho che
28 Thơ chế: Muỗi lai đời đầu
Replies: 0    Views: 36
Truyện cười Tôi yêu VGT 12 Jan 14 08:27
Bài cuối: Tôi yêu VGT
  Tags: che muoi doi dau lai doi muoi lai tho che
Video: che muoi doi dau lai doi muoi lai tho che
29 Thơ chế: Chuyện tình vườn vú sữa
Replies: 0    Views: 45
Truyện cười Tôi yêu VGT 11 Jan 14 12:27
Bài cuối: Tôi yêu VGT
  Tags: che chuyen chuyen tinh tho che tinh vuon vu sua vuon vu
Video: che chuyen chuyen tinh tho che tinh vuon vu sua vuon vu
30 Thơ chế: Đàn ông
Replies: 0    Views: 36
Truyện cười Tôi yêu VGT 11 Jan 14 08:06
Bài cuối: Tôi yêu VGT
  Tags: che dan dan ong tho che
Video: che dan dan ong tho che
31 Thơ chế: Vợ và bồ
Replies: 0    Views: 63
Truyện cười Tôi yêu VGT 09 Jan 14 10:21
Bài cuối: Tôi yêu VGT
  Tags: che vo tho che va bo vo va
Video: che vo tho che va bo vo va
32 Thơ chế Tết: Xuân rất tốn chỉ muốn trốn
Replies: 0    Views: 27
Truyện cười Tôi yêu VGT 08 Jan 14 08:06
Bài cuối: Tôi yêu VGT
  Tags: che tet chi muon muon tron rat ton tet xuan tho che ton chi xuan rat
Video: che tet chi muon muon tron rat ton tet xuan tho che ton chi xuan rat
33 Thơ chế: Ghen tuông vì Facebook
Replies: 0    Views: 45
Truyện cười Tôi yêu VGT 08 Jan 14 05:36
Bài cuối: Tôi yêu VGT
  Tags: che ghen ghen tuong tho che tuong vi vi facebook
Video: che ghen ghen tuong tho che tuong vi vi facebook
34 Thơ chế: Lời giải cho tình yêu
Replies: 0    Views: 81
Truyện cười Tôi yêu VGT 03 Jan 14 11:36
Bài cuối: Tôi yêu VGT
  Tags: che loi cho tinh giai cho loi giai tho che tinh yeu
Video: che loi cho tinh giai cho loi giai tho che tinh yeu
35 Thơ chế Tết: Câu chuyện tiền nong
Replies: 0    Views: 36
Truyện cười Tôi yêu VGT 31 Dec 13 01:09
Bài cuối: Tôi yêu VGT
  Tags: cau chuyen che tet chuyen tien tet cau tho che tien nong
Video: cau chuyen che tet chuyen tien tet cau tho che tien nong
36 Thơ chế: Nếu như em là phở, anh sẽ là nước lèo
Replies: 0    Views: 36
Truyện cười Tôi yêu VGT 31 Dec 13 12:09
Bài cuối: Tôi yêu VGT
  Tags: anh se che neu em la la nuoc la pho neu nhu nhu em nuoc leo pho anh se la tho che
Video: anh se che neu em la la nuoc la pho neu nhu nhu em nuoc leo pho anh se la tho che
37 Thơ chế: Giá ơi thương lấy lương cùng
Replies: 0    Views: 27
Truyện cười Tôi yêu VGT 30 Dec 13 04:51
Bài cuối: Tôi yêu VGT
  Tags: che gia gia oi lay luong luong cung oi thuong tho che thuong lay
Video: che gia gia oi lay luong luong cung oi thuong tho che thuong lay
38 Thơ chế: Tình yêu như cái bánh tiêu
Replies: 0    Views: 135
Truyện cười Tôi yêu VGT 29 Dec 13 02:30
Bài cuối: Tôi yêu VGT
  Tags: banh tieu cai banh che tinh nhu cai tho che tinh yeu yeu nhu
Video: banh tieu cai banh che tinh nhu cai tho che tinh yeu yeu nhu
39 Thơ chế: Trong cơn say, thấy em ở trên cao
Replies: 0    Views: 27
Truyện cười Tôi yêu VGT 17 Dec 13 07:24
Bài cuối: Tôi yêu VGT
  Tags: che trong con say o tren say thay thay em tho che tren cao trong con
Video: che trong con say o tren say thay thay em tho che tren cao trong con
40 Thơ chế: Anh yêu em như axit yêu kiềm
Replies: 0    Views: 63
Truyện cười Tôi yêu VGT 13 Dec 13 09:48
Bài cuối: Tôi yêu VGT
  Tags: anh yeu axit yeu che anh em nhu nhu axit tho che yeu em yeu kiem
Video: anh yeu axit yeu che anh em nhu nhu axit tho che yeu em yeu kiem
41 Tuyển tập thơ chế hài vô đối
Replies: 0    Views: 180
Truyện cười Tôi yêu VGT 11 Dec 13 01:24
Bài cuối: Tôi yêu VGT
  Tags: che hai hai vo tap tho tho che tuyen tap vo doi
Video: che hai hai vo tap tho tho che tuyen tap vo doi
42 Thơ chế: Hôn trộm em liền xơi ngay một tát
Replies: 0    Views: 54
Truyện cười Tôi yêu VGT 09 Dec 13 02:42
Bài cuối: Tôi yêu VGT
  Tags: che hon em lien hon trom lien xoi mot tat ngay mot tho che trom em xoi ngay
Video: che hon em lien hon trom lien xoi mot tat ngay mot tho che trom em xoi ngay
43 Thơ chế: Chuyện tình chàng ga lăng
Replies: 1    Views: 27
Truyện cười Tôi yêu VGT 04 Dec 13 09:24
Bài cuối: linkxjnh93
  Tags: chang ga che chuyen chuyen tinh ga lang tho che tinh chang
Video: chang ga che chuyen chuyen tinh ga lang tho che tinh chang
44 Doreamon chế siêu bựa : Thơ chế thi
Replies: 0    Views: 27
Truyện cười Tôi yêu VGT 30 Nov 13 05:42
Bài cuối: Tôi yêu VGT
  Tags: bua tho che sieu che thi doreamon che sieu bua tho che
Video: bua tho che sieu che thi doreamon che sieu bua tho che
45 Nobita và thơ chế
Replies: 0    Views: 117
Truyện cười Tôi yêu VGT 20 Nov 13 05:15
Bài cuối: Tôi yêu VGT
  Tags: nobita va tho che va tho
Video: nobita va tho che va tho
46 Thơ chế về những anh chàng sợ vợ
Replies: 0    Views: 54
Truyện cười Tôi yêu VGT 14 Nov 13 05:00
Bài cuối: Tôi yêu VGT
  Tags: anh chang chang so che ve nhung anh so vo tho che ve nhung
Video: anh chang chang so che ve nhung anh so vo tho che ve nhung
47 Thơ chế: Đòi tiền bạn
Replies: 0    Views: 54
Truyện cười Tôi yêu VGT 09 Nov 13 08:39
Bài cuối: Tôi yêu VGT
  Tags: che doi doi tien tho che tien ban
Video: che doi doi tien tho che tien ban
48 Thơ chế: Cuội và Hằng Nga
Replies: 0    Views: 81
Truyện cười Tôi yêu VGT 01 Nov 13 10:57
Bài cuối: Tôi yêu VGT
  Tags: che cuoi cuoi va hang nga tho che va hang
Video: che cuoi cuoi va hang nga tho che va hang
49 Thơ chế: Thằng nào đốt rơm
Replies: 0    Views: 9
Truyện cười Tôi yêu VGT 01 Nov 13 10:51
Bài cuối: Tôi yêu VGT
  Tags: che thang dot rom nao dot thang nao tho che
Video: che thang dot rom nao dot thang nao tho che
50 Thơ chế: Lời vợ ‘răn đe’ chồng
Replies: 0    Views: 36
Truyện cười Tôi yêu VGT 17 Oct 13 09:24
Bài cuối: Tôi yêu VGT
  Tags: che loi de chong loi vo ran de tho che vo ran
Video: che loi de chong loi vo ran de tho che vo ran
51 Bài thơ chém gió ‘vô đối’ của thợ cắt tóc
Replies: 0    Views: 45
Truyện cười Tôi yêu VGT 15 Oct 13 07:54
Bài cuối: Tôi yêu VGT
  Tags: bai tho cat toc chem gio cua tho doi cua gio vo tho cat tho chem vo doi
Video: bai tho cat toc chem gio cua tho doi cua gio vo tho cat tho chem vo doi
52 Thơ chế: Cưa gái gặp phải ‘hàng khủng’
Replies: 0    Views: 27
Truyện cười Tôi yêu VGT 04 Oct 13 09:06
Bài cuối: Tôi yêu VGT
  Tags: che cua cua gai gai gap gap phai hang khung phai hang tho che
Video: che cua cua gai gai gap gap phai hang khung phai hang tho che
53 Thơ chế: Anh đi cỏ mọc bờ ao
Replies: 0    Views: 63
Truyện cười Tôi yêu VGT 04 Oct 13 09:00
Bài cuối: Tôi yêu VGT
  Tags: anh di bo ao che anh co moc di co moc bo tho che
Video: anh di bo ao che anh co moc di co moc bo tho che
54 Thơ chế: Đầy vơi chén chú chén anh
Replies: 0    Views: 45
Truyện cười Tôi yêu VGT 02 Oct 13 10:09
Bài cuối: Tôi yêu VGT
  Tags: che day chen anh chen chu chu chen day voi tho che voi chen
Video: che day chen anh chen chu chu chen day voi tho che voi chen
55 Thơ chế: Tự sự gái đảm thời nay
Replies: 0    Views: 108
Truyện cười Tôi yêu VGT 02 Oct 13 02:03
Bài cuối: Tôi yêu VGT
  Tags: che tu dam thoi gai dam su gai tho che thoi nay tu su
Video: che tu dam thoi gai dam su gai tho che thoi nay tu su
56 Thơ chế: Smartphone thua đứt… ‘đen trắng’
Replies: 0    Views: 27
Truyện cười Tôi yêu VGT 01 Oct 13 12:24
Bài cuối: Tôi yêu VGT
  Tags: che smartphone den trang dut den smartphone thua tho che thua dut
Video: che smartphone den trang dut den smartphone thua tho che thua dut
57 Thơ chế: Mùa cưới lại rộ cánh thiệp hồng
Replies: 0    Views: 45
Truyện cười Tôi yêu VGT 29 Sep 13 09:42
Bài cuối: Tôi yêu VGT
  Tags: canh thiep che mua cuoi lai lai ro mua cuoi ro canh thiep hong tho che
Video: canh thiep che mua cuoi lai lai ro mua cuoi ro canh thiep hong tho che
58 Thơ chế: Lời tỏ tình dễ ‘xương’ đậm chất IT
Replies: 0    Views: 72
Truyện cười Tôi yêu VGT 29 Sep 13 01:57
Bài cuối: Tôi yêu VGT
  Tags: chat it che loi dam chat de xuong loi to tho che tinh de to tinh xuong dam
Video: chat it che loi dam chat de xuong loi to tho che tinh de to tinh xuong dam
59 Thơ chế: Trai làng trên, gái làng dưới
Replies: 0    Views: 72
Truyện cười Tôi yêu VGT 28 Sep 13 07:36
Bài cuối: Tôi yêu VGT
  Tags: che trai gai lang lang duoi lang tren tho che trai lang tren gai
Video: che trai gai lang lang duoi lang tren tho che trai lang tren gai
60 Thơ chế: Lời tỏ tình dễ ‘xương’ (P2)
Replies: 0    Views: 45
Truyện cười Tôi yêu VGT 28 Sep 13 12:48
Bài cuối: Tôi yêu VGT
  Tags: che loi de xuong loi to tho che tinh de to tinh xuong p2
Video: che loi de xuong loi to tho che tinh de to tinh xuong p2
61 Thơ chế: Lời tỏ tình dễ ‘xương’ (P1)
Replies: 0    Views: 9
Truyện cười Tôi yêu VGT 26 Sep 13 09:45
Bài cuối: Tôi yêu VGT
  Tags: che loi de xuong loi to tho che tinh de to tinh xuong p1
Video: che loi de xuong loi to tho che tinh de to tinh xuong p1
62 Thơ chế: Xả rác có cấm cũng như không
Replies: 0    Views: 45
Truyện cười Tôi yêu VGT 23 Sep 13 08:12
Bài cuối: Tôi yêu VGT
  Tags: cam cung che xa co cam cung nhu nhu khong rac co tho che xa rac
Video: cam cung che xa co cam cung nhu nhu khong rac co tho che xa rac
63 Thơ chế: Định nghĩa nụ hôn
Replies: 0    Views: 54
Truyện cười Tôi yêu VGT 15 Sep 13 01:36
Bài cuối: Tôi yêu VGT
  Tags: che dinh dinh nghia nghia nu nu hon tho che
Video: che dinh dinh nghia nghia nu nu hon tho che
64 Thơ chế: Anh nhớ em một chiều mưa
Replies: 0    Views: 45
Truyện cười Tôi yêu VGT 15 Sep 13 12:09
Bài cuối: Tôi yêu VGT
  Tags: anh nho che anh chieu mua em mot mot chieu nho em tho che
Video: anh nho che anh chieu mua em mot mot chieu nho em tho che
65 Thơ chế: Thịt chó với riềng tươi
Replies: 0    Views: 36
Truyện cười Tôi yêu VGT 10 Sep 13 03:45
Bài cuối: Tôi yêu VGT
  Tags: che thit cho voi rieng tuoi thit cho tho che voi rieng
Video: che thit cho voi rieng tuoi thit cho tho che voi rieng
66 Thơ chế: Buồn nhất người yêu đi lấy chồng (P1)
Replies: 0    Views: 189
Truyện cười Tôi yêu VGT 08 Sep 13 02:33
Bài cuối: Tôi yêu VGT
  Tags: buon nhat che buon chong p1 di lay lay chong nguoi yeu nhat nguoi tho che yeu di
Video: buon nhat che buon chong p1 di lay lay chong nguoi yeu nhat nguoi tho che yeu di
67 Thơ chế: Tâm sự FA ngày mưa gió
Replies: 0    Views: 54
Truyện cười Tôi yêu VGT 07 Sep 13 12:18
Bài cuối: Tôi yêu VGT
  Tags: che tam fa ngay mua gio ngay mua su fa tam su tho che
Video: che tam fa ngay mua gio ngay mua su fa tam su tho che
68 Thơ chế: Buồn nhất người yêu đi lấy chồng (P2)
Replies: 0    Views: 117
Truyện cười Tôi yêu VGT 07 Sep 13 11:54
Bài cuối: Tôi yêu VGT
  Tags: buon nhat che buon chong p2 di lay lay chong nguoi yeu nhat nguoi tho che yeu di
Video: buon nhat che buon chong p2 di lay lay chong nguoi yeu nhat nguoi tho che yeu di
69 Thơ chế: Thương vợ thời hiện đại
Replies: 0    Views: 99
Truyện cười Tôi yêu VGT 07 Sep 13 10:24
Bài cuối: Tôi yêu VGT
  Tags: che thuong hien dai tho che thoi hien thuong vo vo thoi
Video: che thuong hien dai tho che thoi hien thuong vo vo thoi
70 Thơ chế: Vượt biên đánh bạc
Replies: 0    Views: 27
Truyện cười Tôi yêu VGT 02 Sep 13 08:24
Bài cuối: Tôi yêu VGT
  Tags: bien danh che vuot danh bac tho che vuot bien
Video: bien danh che vuot danh bac tho che vuot bien
71 Thơ chế: Mẹ vợ tuyển con rể
Replies: 0    Views: 36
Truyện cười Tôi yêu VGT 01 Sep 13 12:36
Bài cuối: Tôi yêu VGT
  Tags: che me con re me vo tho che tuyen con vo tuyen
Video: che me con re me vo tho che tuyen con vo tuyen
72 Thơ chế: Thị Nở thích tiền đô
Replies: 0    Views: 45
Truyện cười Tôi yêu VGT 31 Aug 13 06:15
Bài cuối: Tôi yêu VGT
  Tags: che thi no thich thi no thich tien tho che tien do
Video: che thi no thich thi no thich tien tho che tien do
73 Thơ chế: Ôi đàn ông
Replies: 0    Views: 126
Truyện cười Tôi yêu VGT 29 Aug 13 05:51
Bài cuối: Tôi yêu VGT
  Tags: che oi dan ong oi dan tho che
Video: che oi dan ong oi dan tho che
74 Thơ chế: Chị ơi đợi em, đừng lấy chồng
Replies: 0    Views: 45
Truyện cười Tôi yêu VGT 28 Aug 13 06:12
Bài cuối: Tôi yêu VGT
  Tags: che chi chi oi doi em dung lay em dung lay chong oi doi tho che
Video: che chi chi oi doi em dung lay em dung lay chong oi doi tho che
75 Thơ chế: Nếu anh là một… con dê (P2)
Replies: 0    Views: 72
Truyện cười Tôi yêu VGT 25 Aug 13 09:48
Bài cuối: Tôi yêu VGT
  Tags: anh la che neu con de de p2 la mot mot con neu anh tho che
Video: anh la che neu con de de p2 la mot mot con neu anh tho che
76 Thơ chế: Nếu anh là một… con dê (P1)
Replies: 0    Views: 72
Truyện cười Tôi yêu VGT 25 Aug 13 01:27
Bài cuối: Tôi yêu VGT
  Tags: anh la che neu con de de p1 la mot mot con neu anh tho che
Video: anh la che neu con de de p1 la mot mot con neu anh tho che
77 Thơ chế: Tiên sư bọn trộm chó
Replies: 0    Views: 72
Truyện cười Tôi yêu VGT 23 Aug 13 01:39
Bài cuối: Tôi yêu VGT
  Tags: bon trom che tien su bon tho che tien su trom cho
Video: bon trom che tien su bon tho che tien su trom cho
78 Thơ chế: Sư thầy không đong đưa
Replies: 0    Views: 63
Truyện cười Tôi yêu VGT 23 Aug 13 01:15
Bài cuối: Tôi yêu VGT
  Tags: che su dong dua khong dong su thay thay khong tho che
Video: che su dong dua khong dong su thay thay khong tho che
79 Thơ chế: Ngọc Hoàng quê Thái Bình
Replies: 0    Views: 153
Truyện cười Tôi yêu VGT 22 Aug 13 07:12
Bài cuối: Tôi yêu VGT
  Tags: che ngoc hoang que ngoc hoang que thai thai binh tho che
Video: che ngoc hoang que ngoc hoang que thai thai binh tho che
80 Thơ chế: Thúy Kiều ngồi bắn Half life
Replies: 0    Views: 135
Truyện cười Tôi yêu VGT 21 Aug 13 01:24
Bài cuối: Tôi yêu VGT
  Tags: ban half che thuy half life kieu ngoi ngoi ban tho che thuy kieu
Video: ban half che thuy half life kieu ngoi ngoi ban tho che thuy kieu
81 Thơ chế: Sắm chồng
Replies: 0    Views: 63
Truyện cười Tôi yêu VGT 20 Aug 13 07:06
Bài cuối: Tôi yêu VGT
  Tags: che sam sam chong tho che
Video: che sam sam chong tho che
82 Thơ chế: Nói xấu vợ
Replies: 0    Views: 81
Truyện cười Tôi yêu VGT 16 Aug 13 01:09
Bài cuối: Tôi yêu VGT
  Tags: che noi noi xau tho che xau vo
Video: che noi noi xau tho che xau vo
83 Thơ chế: Anh sẽ là con đỉa
Replies: 0    Views: 117
Truyện cười Tôi yêu VGT 15 Aug 13 08:57
Bài cuối: Tôi yêu VGT
  Tags: anh se che anh con dia la con se la tho che
Video: anh se che anh con dia la con se la tho che
84 Thơ chế: Ngược đời anh thích lấy vợ lùn
Replies: 0    Views: 72
Truyện cười Tôi yêu VGT 14 Aug 13 06:30
Bài cuối: Tôi yêu VGT
  Tags: anh thich che nguoc doi anh lay vo nguoc doi thich lay tho che vo lun
Video: anh thich che nguoc doi anh lay vo nguoc doi thich lay tho che vo lun
85 Thơ chế: ‘Một phút lên mây’ của bà Tưng
Replies: 0    Views: 72
Truyện cười Tôi yêu VGT 13 Aug 13 01:09
Bài cuối: Tôi yêu VGT
  Tags: ba tung che mot cua ba len may may cua mot phut phut len tho che
Video: ba tung che mot cua ba len may may cua mot phut phut len tho che
86 Thơ chế: Ngu ngu vì… vắng em’
Replies: 0    Views: 117
Truyện cười Tôi yêu VGT 12 Aug 13 09:48
Bài cuối: Tôi yêu VGT
  Tags: che ngu ngu ngu ngu vi tho che vang em vi vang
Video: che ngu ngu ngu ngu vi tho che vang em vi vang
87 Thơ chế: Lộn cổ xuống mương
Replies: 0    Views: 171
Truyện cười Tôi yêu VGT 09 Aug 13 03:30
Bài cuối: Tôi yêu VGT
  Tags: che lon co xuong lon co tho che xuong muong
Video: che lon co xuong lon co tho che xuong muong
88 Thơ chế: Em liều lấy vợ
Replies: 0    Views: 117
Truyện cười Tôi yêu VGT 09 Aug 13 03:18
Bài cuối: Tôi yêu VGT
  Tags: che em em lieu lay vo lieu lay tho che
Video: che em em lieu lay vo lieu lay tho che
89 Đôrêmon chế: Nobita và thơ chế
Replies: 0    Views: 351
Truyện cười Tôi yêu VGT 08 Aug 13 05:33
Bài cuối: Tôi yêu VGT
  Tags: che nobita doremon che nobita va tho che va tho
Video: che nobita doremon che nobita va tho che va tho
90 Thơ chế: Quê hương là chùm… tai ương
Replies: 0    Views: 117
Truyện cười Tôi yêu VGT 06 Aug 13 09:12
Bài cuối: Tôi yêu VGT
  Tags: che que chum tai huong la la chum que huong tai uong tho che
Video: che que chum tai huong la la chum que huong tai uong tho che
91 Thơ chế: Cô hàng xóm… quên quần
Replies: 0    Views: 72
Truyện cười Tôi yêu VGT 06 Aug 13 05:09
Bài cuối: Tôi yêu VGT
  Tags: che co co hang hang xom quen quan tho che xom quen
Video: che co co hang hang xom quen quan tho che xom quen
92 Thơ chế: Tình em mùa thu
Replies: 0    Views: 90
Truyện cười Tôi yêu VGT 05 Aug 13 12:00
Bài cuối: Tôi yêu VGT
  Tags: che tinh em mua mua thu tho che tinh em
Video: che tinh em mua mua thu tho che tinh em
93 VINA- hack cf di tren khong don tho chem nhanh cao xa WAll. ban xuyen tuong nhay cao... phien ban 1119 moi nhat 2013
Replies: 0    Views: 117
Game online bohiepdayma 25 Jan 13 01:16
Bài cuối: bohiepdayma
  Tags: 1119 moi ban 1119 ban xuyen cao phien cao xa cf di chem nhanh di tren don tho hack cf khong don moi nhat nhanh cao nhat 2013 nhay cao phien ban tho chem tren khong tuong nhay vina hack wall ban xa wall xuyen tuong
Video: 1119 moi ban 1119 ban xuyen cao phien cao xa cf di chem nhanh di tren don tho hack cf khong don moi nhat nhanh cao nhat 2013 nhay cao phien ban tho chem tren khong tuong nhay vina hack wall ban xa wall xuyen tuong
94 Cần Thơ “chết tên” vì gái bán dâm
Replies: 0    Views: 198
Góc nhìn xã hội Tôi yêu VGT 04 Dec 12 09:03
Bài cuối: Tôi yêu VGT
  Tags: ban dam can tho chet ten gai ban ten vi tho chet vi gai
Video: ban dam can tho chet ten gai ban ten vi tho chet vi gai
95 Độc đáo nhà thờ “cheo leo” trên núi đá
Replies: 0    Views: 90
Chuyện lạ Tôi yêu VGT 03 Sep 12 08:53
Bài cuối: Tôi yêu VGT
  Tags: cheo leo dao nha doc dao leo tren nha tho nui da tho cheo tren nui
Video: cheo leo dao nha doc dao leo tren nha tho nui da tho cheo tren nui
96 Thơ Chế lan man
Replies: 0    Views: 378
Thơ củ chuối blacknessking 02 Aug 12 11:09
Bài cuối: blacknessking
  Tags: che lan lan man tho che
Video: che lan lan man tho che
97 BẠCH TUYẾT dân chơi remixxxx ( thơ chế )
Replies: 0    Views: 243
Thơ củ chuối blacknessking 24 Apr 12 07:31
Bài cuối: blacknessking
  Tags: bach tuyet choi remixxxx dan choi remixxxx tho tho che tuyet dan
Video: bach tuyet choi remixxxx dan choi remixxxx tho tho che tuyet dan
98 “Nữ quái” Sài Gòn dẫn đàn em xuống Mỹ Tho chém người
Replies: 0    Views: 216
Sự kiện nổi bật Tôi yêu VGT 30 Jan 12 08:33
Bài cuối: Tôi yêu VGT
  Tags: chem nguoi dan dan dan em em xuong gon dan my tho nu quai quai sai sai gon tho chem xuong my
Video: chem nguoi dan dan dan em em xuong gon dan my tho nu quai quai sai sai gon tho chem xuong my
99 Thơ Chế
Replies: 0    Views: 351
Thơ củ chuối blacknessking 25 Dec 11 08:41
Bài cuối: blacknessking
  Tags: tho che
Video: tho che
100 Thơ chém gió đây
Replies: 0    Views: 720
Thơ củ chuối blacknessking 25 Dec 11 08:40
Bài cuối: blacknessking
  Tags: chem gio gio day tho chem
Video: chem gio gio day tho chem
2 Pages V  1 2 >
Top thành viên

Thành viên suất sắc
1. blacknessking38699
2. bán đàn guitar18997
3. Sầu Vô Lệ18474
4. võ bá16744
5. Trần Thị Bảo Ngọc16637
Được cám ơn nhiều
1. Trần Thị Bảo Ngọc7744
2. Sầu Vô Lệ5637
3. Bánh Mỳ2234
4. heotajxanh1192
5. luong tuan kiet790
Đại gia giàu có
1. nhật văn2147483647
2. 緋 村 剣 心2147483647
3. 사 장 님2147483647
4. Trần Thị Bảo Ngọc2147483647
5. KissByeBye2110121900

Album hot nhất


Giới thiệu Games


Siêu Mua - Sitemap - Bản rút gọn - Kho Game - Hot tags - Tofaco - Ongame mobi Time is now: 1st November 2014 - 08:07 AM
2, 3, 123, 5, 208, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 243, 50, 251, 53, 54, 56, 57, 58, 192, 61, 62, 63, 64, 65, 229, 69, 70, 71, 246, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 213, 110, 111, 252, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 126, 124, 125, 136, 133, 134, 137, 144, 167, 150, 151, 155, 158, 164, 166, 179, 181, 180, 210, 182, 185, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 49, 202, 197, 198, 247, 199, 200, 203, 204, 205, 206, 209, 211, 212, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 230, 231, 233, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 256, 245, 248