Đồng tiền lợi ích cho đời
Trăm công nghìn việc do nơi đồng tiền
“Có tiền thì tiên hay múa,
không có tiền Táo chúa cũng ra sân”Hai từ chính nghĩa_Vinh thân
Đồng tiền bất chính _đưa thân vào tù
Tham tiền, bội nghĩa phu_thê
Tham tiền, tình bạn thành thù hại nhau!…

Muốn sung sướng , muốn giàu sang
Đồng tiền thu nhập nhuộm màu nắng mưa
Mồ hôi lao động sớm trưa
Bàn tay, khối óc say sưa việc làm
Đồng tiền cướp giật, gian tham
Giàu sang cho mấy, cũng tàn tạ thôi
Đồng tiền hoang phí ăn chơi
Của kho cũng hết, của đời cũng bay…

Đồng tiền ân nghĩa giúp nhau
Rủi ro hoạn nạn, ốm đau ngặt nghèo
Đồng tiền lương thiện ta theo
Đồng tiền bất chính dẫu nghèo lánh xa
Đồng tiền mạch máu đời ta
Giao lưu văn hóa gần xa, mọi miền

Giữ cho cuộc sống trong lành
Giữ cho giá trị thanh danh đồng tiền

Tags: dong tien su dong tam su
Xem Video: dong tien su dong tam su Tải game avatar Tải game avatar Tải game tiến lên Tải game mobi army

More posts...
GỌI :::>>((*0932792127*))~~^^ Trung tâm sửa chữa bảo hành máy lạnh TOSHIBA tại nhà ỡQuận Tân Phú.GỌI :::>>((*0932792127*))~~^^ Trung tâm sửa chữa bảo hành máy lạnh TOSHIBA tại nhà ỡ Quận Gò Vấp.
GỌI :::>>((*0932792127*))~~^^ Trung tâm sửa chữa bảo hành máy lạnh TOSHIBA tại nhà ởQuận Bình TânGỌI :::>>((*0932792127*))~~^^ Trung tâm sửa chữa bảo hành máy lạnh TOSHIBA tại nhà ở Quận Bình Thạnh.
GỌI :::>>((*0932792127*))~~^^ Trung tâm sửa chữa bảo hành máy lạnh TOSHIBA tại nhà ởQuận 12.GỌI :::>>((*0932792127*))~~^^ Trung tâm sửa chữa bảo hành máy lạnh TOSHIBA tại nhà ởQuận 11.
GỌI :::>>((*0932792127*))~~^^ Trung tâm sửa chữa bảo hành máy lạnh TOSHIBA tại nhà ở Quận 10.GỌI :::>>((*0932792127*))~~^^ Trung tâm sửa chữa bảo hành máy lạnh TOSHIBA tại nhà ỡQuận 8.
GỌI :::>>((*0932792127*))~~^^ Trung tâm sửa chữa bảo hành máy lạnh TOSHIBA tại nhà ởQuận 7.GỌI :::>>((*0932792127*))~~^^ Trung tâm sửa chữa bảo hành máy lạnh TOSHIBA tại nhà ởQuận 6.
GỌI :::>>((*0932792127*))~~^^ Trung tâm sửa chữa bảo hành máy lạnh TOSHIBA tại nhà ởQuận 5.GỌI :::>>((*0932792127*))~~^^ Trung tâm sửa chữa bảo hành máy lạnh TOSHIBA tại nhà ởQuận 4
GỌI :::>>((*0932792127*))~~^^ Trung tâm sửa chữa bảo hành máy lạnh TOSHIBA tại nhà ởQuận 3.0933979872///*))):::::!!!!! Trung tâm sửa chữa máy nước nóng PANASONIC quận Tân Phú Ch
GỌI :::>>((*0932792127*))~~^^ Trung tâm sửa chữa bảo hành máy lạnh TOSHIBA tại nhà ở Quận 2GỌI :::>>((*0932792127*))~~^^ Trung tâm sửa chữa bảo hành máy lạnh TOSHIBA tại nhà ởQuận 1.
0933979872///*))):::::!!!!! Trung tâm sửa chữa máy nước nóng PANASONIC quận Tân Bình ChGỌI :::>>((*0932792127*))~~^^ Trung tâm sửa chữa bảo hành máy lạnh REETECH tại nhà ởQuận Tân Phú.
0933979872///*))):::::!!!!! Trung tâm sửa chữa máy nước nóng PANASONIC quận Phú Nhuận ChGỌI :::>>((*0932792127*))~~^^ Trung tâm sửa chữa bảo hành máy lạnh REETECH tại nhà ởQuận Tân Bình
GỌI :::>>((*0932792127*))~~^^ Trung tâm sửa chữa bảo hành máy lạnh REETECH tại nhà ở Quận Phú Nhuận./ 0933979872///*))):::::!!!!! Trung tâm sửa chữa máy nước nóng PANASONIC quận Gò Vấp Chu
GỌI :::>>((*0932792127*))~~^^ Trung tâm sửa chữa bảo hành máy lạnh REETECH tại nhà ở Quận Gò Vấp./ 0933979872////*))):::::!!!!! Trung tâm sửa chữa máy nước nóng PANASONIC quận Bình Thạnh Chuy
GỌI :::>>((*0932792127*))~~^^ Trung tâm sửa chữa bảo hành máy lạnh REETECH tại nhà ởQuận Bình Tân.GỌI :::>>((*0932792127*))~~^^ Trung tâm sửa chữa bảo hành máy lạnh REETECH tại nhà ởQuận Bình Thạnh.
0933979872///*))):::::!!!!! Trung tâm sửa chữa máy nước nóng PANASONIC quận Bình Tân ChGỌI :::>>((*0932792127*))~~^^ Trung tâm sửa chữa bảo hành máy lạnh REETECH tại nhà ở Quận 12.
// 0933979872///*))):::::!!!!! Trung tâm sửa chữa máy nước nóng PANASONIC quận 12 ChGỌI :::>>((*0932792127*))~~^^ Trung tâm sửa chữa bảo hành máy lạnh REETECH tại nhà ở Quận 11.
0933979872///*))):::::!!!!! Trung tâm sửa chữa máy nước nóng PANASONIC quận 11 ChGỌI :::>>((*0932792127*))~~^^ Trung tâm sửa chữa bảo hành máy lạnh REETECH tại nhà ở Quận 10.
0933979872///*))):::::!!!!! Trung tâm sửa chữa máy nước nóng PANASONIC quận 10 CGỌI :::>>((*0932792127*))~~^^ Trung tâm sửa chữa bảo hành máy lạnh REETECH tại nhà ởQuận 8.
0933979872///*))):::::!!!!! Trung tâm sửa chữa máy nước nóng PANASONIC quận 8 ChuyGỌI :::>>((*0932792127*))~~^^ Trung tâm sửa chữa bảo hành máy lạnh REETECH tại nhà ởQuận 7.
GỌI :::>>((*0932792127*))~~^^ Trung tâm sửa chữa bảo hành máy lạnh REETECH tại nhà ở Quận 60933979872///*))):::::!!!!! Trung tâm sửa chữa máy nước nóng PANASONIC quận 7 Ch
GỌI :::>>((*0932792127*))~~^^ Trung tâm sửa chữa bảo hành máy lạnh REETECH tại nhà ởQuận 5// 0933979872///*))):::::!!!!! Trung tâm sửa chữa máy nước nóng PANASONIC quận 6 Ch
GỌI :::>>((*0932792127*))~~^^ Trung tâm sửa chữa bảo hành máy lạnh REETECH tại nhà ở Quận 4.0933979872///*))):::::!!!!! Trung tâm sửa chữa máy nước nóng PANASONIC quận 5. Chuy
GỌI :::>>((*0932792127*))~~^^ Trung tâm sửa chữa bảo hành máy lạnh REETECH tại nhà ởQuận 30933979872///*))):::::!!!!! Trung tâm sửa chữa máy nước nóng PANASONIC quận 4. Chuy
GỌI :::>>((*0932792127*))~~^^ Trung tâm sửa chữa bảo hành máy lạnh REETECH tại nhà ở Quận 20933979872///*))):::::!!!!! Trung tâm sửa chữa máy nước nóng PANASONIC quận 3. Chu
GỌI :::>>((*0932792127*))~~^^ Trung tâm sửa chữa bảo hành máy lạnh REETECH tại nhà ởQuận 1GỌI :::>>((*0932792127*))~~^^ Trung tâm sửa chữa bảo hành máy lạnh PANASONIC tại nhà ỡQuận Tân Phú.
0933979872///*))):::::!!!!! Trung tâm sửa chữa máy nước nóng PANASONIC quận 2. ChGỌI :::>>((*0932792127*))~~^^ Trung tâm sửa chữa bảo hành máy lạnh PANASONIC tại nhà ởQuận Tân Bình