Nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối. Năng chấp, sở chấp đều không thể đạt được.Như thế nào mới gọi là chắc thật? Trong kinh Lăng Nghiêm, Ðại Thế Chí Bồ Tát dạy chúng ta phương pháp niệm Phật:‘Nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối’ (Ðô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế), hết thảy chỉ có tám chữ. Nếu làm được tám chữ này thì đó tức là tiêu chuẩn của người chắc thật.
Nhiếp trọn sáu căn là gì? Nói thực ra Bồ Tát Quán Thế Âm đã dùng phương pháp này tu hành thành tựu. Bồ Tát Quán Thế Âm trong kinh Lăng Nghiêm, Chương Viên Thông có dạy: ‘Xoay trở lại nghe nơi tự tánh, tánh thành đạo vô thượng’ (Phản văn văn tự tánh, tánh thành vô thượng đạo). Ðây là tổng cương lãnh tu hành của Bồ Tát Quán Thế Âm. Phản văn tức là thâu nhiếp sáu căn. Phàm phu chúng ta khi mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh, tâm cứ chạy nhảy bên ngoài, đều là phân biệt, chấp trước cảnh giới bên ngoài, như vậy là sai lầm. Sai ở chỗ nào? Kinh Kim Cang dạy chúng ta ‘Ba tâm không thể được’; tâm là gì, tâm tức là ý niệm, là tư tưởng.
Phật dạy: ‘Tâm quá khứ không thể đạt được’ tức là lúc trước không thể được, ‘tâm hiện nay không đạt được’, nói hiện nay thì hiện nay đã biến thành quá khứ; ‘tâm tương lai không đạt được’ tức là sau này không thể được. Ðiều này nói rõ ‘cái tâm mà bạn đạt được đó là hư vọng, chẳng phải thiệt’; tức là cái ý niệm mà bạn có thể chấp trước, phân biệt đó đều là hư vọng, chẳng phải chân thật. Bạn xem vật này thành chính mình, đó không phải là oan uổng sao! Ðức Phật gọi cảnh giới bên ngoài mà bạn tư duy là ‘pháp do nhân duyên sanh’. Không những pháp thế gian do nhân duyên sanh, Phật pháp xuất thế gian cũng do nhân duyên sanh. Phàm những gì do nhân duyên sanh thì bản thể vốn là không, trọn chẳng thể đạt được (đương thể tức không, liễu bất khả đắc). Nói cách khác, những gì bạn chấp đều không thể được, năng chấp (chủ thể chấp), sở chấp (cái được chấp) đều chẳng thể được, đây là chân tướng sự thật!

Hết thảy chúng sanh mê hoặc điên đảo, cứ tưởng mình có ‘chủ thể có thể chấp trước’, cảnh giới bên ngoài là ‘cái được mình chấp trước’, đó gọi là khởi vọng tưởng. Lúc khởi vọng tưởng thì biến thành lục đạo luân hồi, biến thành tam ác đạo, sẽ tạo nên rất nhiều thứ nghiệp. Cho nên trong kinh đức Phật gọi những người này là ‘những người đáng thương’, thiệt là tội nghiệp! Ðúng thiệt chỉ là một con số không, là mộng, huyễn, bọt, bóng – trong mộng, huyễn, bọt, bóng làm việc sinh nhai, trong mộng, huyễn, bọt, bóng tạo nghiệp, thọ tội; bạn nói như vậy chẳng phải oan uổng lắm sao?

Phật dạy chúng ta: ‘Pháp còn phải xả, huống chi là phi pháp’. Xả tức là không nên chấp trước. Phật pháp cũng không được chấp trước, huống chi là pháp thế gian? Việc này được giảng vô cùng thấu triệt; nếu bạn chẳng chấp trước gì hết thì tâm bạn sẽ thanh tịnh, tự tại. Ðó tức là câu ‘Tín tâm thanh tịnh, ắt sanh thật tướng’ trong kinh. Tự tánh Bát Nhã hiện tiền, lúc đó sẽ nhập Như Lai Ðịa. Tại sao chúng ta khởi vọng tưởng? Tại sao tự mình lại gây chuyện rắc rối cho mình? Hy vọng các bạn đồng tu đặc biệt chú ý điểm này, phải thường xuyên nhắc nhở chính mình: ‘lúc khởi tâm động niệm, hết thảy tạo tác, đừng gây rắc rối cho mình’.

Bạn có gây trở ngại cho người khác chăng? Nói cho quý vị biết tuyệt đối chẳng có. Nếu bạn có năng lực gây trở ngại cho người khác, chư Phật cũng tôn bạn làm thầy. Nguyên nhân là gì vậy? Hết thảy chư Phật chẳng có năng lực này! Bạn làm sao có năng lực này? Bạn nói có thể gây trở ngại cho người khác, đó đều là hảo hợp, nhân duyên [trùng hợp], đâu phải bạn có năng lực này? Ðây là khởi vọng tưởng. ‘Một miếng ăn, một hớp nước đều đã định sẵn từ trước’, đây là định luật nhân quả. Bạn làm sao có năng lực thay đổi nhân quả? Chẳng có đạo lý này. Ngay cả Phật, Bồ Tát cũng chẳng thể thay đổi nhân quả, trong kinh đã nói quá nhiều rồi, nêu thí dụ cũng rất nhiều. Nếu Phật có năng lực thay đổi nhân quả thì chúng ta đâu cần phải tu hành chi nữa? Nếu Phật chẳng độ chúng ta thành Phật thì Ngài đâu có từ bi? Nói thiệt ra Phật không có năng lực thay đổi nhân quả, nhất định là ‘tự mình làm, tự mình chịu’; tự bạn khởi lên vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, thì bạn phải đích thân đoạn trừ chấp trước, phân biệt, vọng tưởng. ‘Mở thắt gút vẫn phải do người buộc mở’, chuyện này bất cứ người nào khác cũng chẳng giúp được, đây là chân lý.

Tịnh Không.
Tags: chac that goi la la chac moi goi nao moi the nao
Xem Video: chac that goi la la chac moi goi nao moi the nao Tải game avatar Tải game avatar Tải game tiến lên Tải game mobi army

More posts...
Mất ngủ ở tuổi trung niên làm thế nào để có giấc ngủ ngon?Chọn kem chống nắng thế nào mới tốt, AloBacsi ơi?
Dùng son thế nào sẽ khiến chàng mê muội?Hằng “người nhện” đã bị bắt giữa đường phố Sài Gòn như thế nào?
Sử dụng phấn má hồng thế nào là đúng cáchQua mạng thì có phải gọi là yêu?
Sửa Máy Giặt Tại Phùng Khoang 0986347119 gọi là cóSửa Máy Giặt Tại Nguyễn Phong Sắc 0986347119 gọi là có
Sửa Máy Giặt Tại Nguyễn Khánh Toàn 0986347119 gọi là cóSửa Máy Giặt Tại Nguyễn Khang 0986347119 gọi là có
Sửa Máy Giặt Tại Nguyễn Thị Định 0986347119 gọi là cóSửa Máy Giặt Tại Nguyễn Trãi 0986347119 gọi là có
Sửa Máy Giặt Tại Mễ Trì 0986347119 gọi là cóSửa Máy Giặt Tại Minh Khai 0986347119 gọi là có
Sửa Máy Giặt Tại Mai Dịch 0986347119 gọi là cóSửa Máy Giặt Tại Lê Đức Thọ 0986347119 gọi là có
Sửa Máy Giặt Tại Lê Văn Lương 0986347119 gọi là cóSửa Máy Giặt Tại Lê Duẩn 0986347119 gọi là có
Sửa Máy Giặt Tại Lạc Trung 0986347119 gọi là cóSửa Máy Giặt Tại Lạc Long Quân 0986347119 gọi là có
Sửa Máy Giặt Tại Khương Trung 0986347119 gọi là cóSửa Máy Giặt Tại Khương Đình 0986347119 gọi là có
Sửa Máy Giặt Tại Khuất Duy Tiến 0986347119 gọi là cóSửa Máy Giặt Tại Khâm Thiên 0986347119 gọi là có
Sửa Máy Giặt Tại Kim Ngưu 0986347119 gọi là cóSửa Máy Giặt Tại Kim Mã 0986347119 gọi là có
Sửa Máy Giặt Tại Kim Liên 0986347119 gọi là cóSửa Máy Giặt Tại Hoàng Văn Thái 0986347119 gọi là có
Sửa Máy Giặt Tại Hoàng Cầu 0986347119 gọi là cóSửa Máy Giặt Tại Hoàng Quốc Việt 0986347119 gọi là có
Sửa Máy Giặt Tại Hoàng Hoa Thám 0986347119 gọi là cóSửa Máy Giặt Tại Hạ Đình 0986347119 gọi là có
Sửa Máy Giặt Tại Giải Phóng 0986347119 gọi là cóSửa Máy Giặt Tại Giảng Võ 0986347119 gọi là có
Sửa Máy Giặt Tại Đội Nhân 0986347119 gọi là cóSửa Máy Giặt Tại Đội Cấn 0986347119 gọi là có
Sửa Máy Giặt Tại Định Công 0986347119 gọi là cóSửa Máy Giặt Tại Dịch Vọng Hậu 0986347119 gọi là có
Sửa Máy Giặt Tại Dịch Vọng 0986347119 gọi là cóSửa Máy Giặt Tại Chùa Láng 0986347119 gọi là có
Sửa Máy Giặt Tại Chùa Bộc 0986347119 gọi là cóSửa Máy Giặt Tại Cát Linh 0986347119 gọi là có
Sửa Máy Giặt Tại Cổ Nhuế 0986347119 gọi là cóSửa Máy Giặt Tại Văn Quán 0986347119 gọi là có
Sửa Máy Giặt Tại Từ Liêm 0986347119 gọi là cóSửa Máy Giặt Tại Thanh Trì 0986347119 gọi là có
Sửa Máy Giặt Tại Thanh Xuân 0986347119 gọi là cóSửa Máy Giặt Tại Tây Hồ 0986347119 gọi là có
Sửa Máy Giặt Tại Mỹ Đình 0986347119 gọi là cóSửa Máy Giặt Tại Long Biên 0986347119 gọi là có