Format: .avi
Tập: 48 tập ,mỗi tập 2 phần
Thời gian: ~ 30 phút mỗi tập
Size: 100 - 200 MB, chất lượng rất ô kê
Players: RealPlayer, Windows Media Player, DviX v.v đều play được
Links: MegaUpload


Cốt truyện:

Tuyệt Tình Kiếm hay hậu Tiểu Lý Phi Đao cũng thế.

Đao vô tình nhưng người đa tình.

Thiên Địa Nhất Đao Lệ Bất Hư Phát. Câu nói này đã làm kinh tâm động phách đến bao kẻ bàng môn tà đạo giang hồ.

Sau khi Long Phụng Song Hoàn (1) bị Thiên Địa Nhất Đao (2) giết chết, Kim Tiền Bang được giải tán, tưởng đâu võ lâm yên ổn. Thế nhưng trong đêm tân hôn của Long Thiếu Vân và ái nữ phủ tướng quốc một thám án xảy ra. Thiên kim tiểu thơ phủ tướng quốc bị người ám toán. Long Thiếu Vân bị nghi là hung thủ và bị giải ra pháp trường xử trãm.

Long Thiếu Vân là con của người yêu và anh kết nghĩa của mình, Lý Tầm Hoan bắt buộc phải cướp pháp trường. Ngoài ra chỉ có Lý thúc thúc mới tin Long Thiếu Vân vô tội.

Giang sơn tình trọng mỹ nhân khinh (nặng tình sông núi mà coi nhẹ sắc đẹp) đó là câu diễn tả Lý Tầm Hoan. Vì phải cứu Long Thiếu Vân mà một lần nữa bước chân vào trong chốn giang hồ đầy sóng gió. Bạn cũng lắm mà thù cũng nhiều. Dù bạn hay thù, một khi được Lý Thám Hoa xem là bằng hữu thì được họ Lý hết lòng giúp đỡ.

Một Tung Dương Thiết Kiếm (3) vì hai chữ Bằng Hữu mà phải hy sinh.
Một Quan Thiên Tường vì hai chữ Bằng Hữu mà mưu đồ lợi ích riêng.
Một Tư Mã Siêu Quần cũng mượn hai chữ ấy làm điều sằng bậy.

Vả chăng: cái tình là cái chi chi, võ lâm nhân sĩ mấy khi thoát vòng.

. . . . . . .

Phim này khá hay, Tiêu Ân Tuấn đóng vai Lý Tầm Hoan rất có phong độ. Tuy nhiên bạn nào đã đọc "Tiểu Lý Phi Đao" và "Huyết Tâm Lệnh" (4) của Cổ Long như VD thì sẽ nghĩ khác về phim này.

Ghi chú:

(1) Long Phụng Song Hoàn hai cái vòng sắt mà cũng là ngoại hiệu của Thượng Quan Kim Hồng. Trong binh Binh Khí Phổ được sắp hạng hai sau cái ống điếu của lão họ Tôn.

(2) Thiên Địa Nhất Đao là cây phi đao của Lý Tầm Hoan, đứng hạng ba trong Binh Khí Phổ.

(3) Tung Dương Thiết Kiếm là cây kiếm của Quách Tung Dương, được đứng hạng thứ tư trong Binh Khí Phổ của Bá Hiểu Sinh.

(4) "Huyết Tâm Lệnh" có bản dịnh gọi là "Tàng Kiếm Giai Nhân". Tàng Kiếm Giai Nhân tức là Lâm Tiên Nhi, người đẹp nhất giang hồ.
- - - - - - - - - - - - -

Tập 1:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=4XY1BGRT
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=09BNWNB3
- phần 3 - http://www.megaupload.com/?d=VO9URWRP

Tập 2:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=63MROED9
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=JWW3O1PW

Tập 3:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=LQS8C54H
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=EYYEH91A

Tập 4:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=C7JINAI7
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=YS6EDI6Z

Tập 5:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=WTW1KI8Q
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=EQGAZ02S

Tập 6:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=NOMTBWTU
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=B4VO4OC4

Tập 7:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=6QWM4K6V
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=I7UGKZHM

Tập 8:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=CL86YKJT
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=LAV1RUZV

Tập 9:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=TNK2CGY5
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=IID97S6S

Tập 10:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=8U7ABUCS
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=T28920LP

Tập 11:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=J3K7NDL2
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=ZYI10MTA

Tập 12:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=BNC6ENXR
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=UWY1F4TS

Tập 13:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=CWEK36NC
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=YTL1HF8H

Tập 14:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=ZRR6JMYV
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=KCA0QEW3

Tập 15:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=5Y9J9R24
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=N6STJ6K5

Tập 16:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=28AQKJ2X
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=POQ6PK1Q

Tập 17:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=B5RJQQKN
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=RF422QA7

Tập 18:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=GXIGLUOM
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=T0X2TLZQ

Tập 19:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=ODY4J99D
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=UNMPZI7N

Tập 20:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=RMON5S0H
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=64F709OH

Tập 21:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=K7DWD9MT
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=MUGMOMJC

Tập 22:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=SPSCV6DP
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=5V1SB1KU

Tập 23:
- http://www.megaupload.com/?d=C8MVXD1I (chỉ có 1 phần)

Tập 24:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=NDA2WSFB
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=QU57JZR6

Tập 25:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=U5MFZ9RX
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=7FDJUTGY

Tập 26:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=WWHNYIUW
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=C9C89IO7

Tập 27:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=8SMX809Z
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=0QOQIBKU

Tập 28:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=R5LUBJ5K
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=D8GGMTR7

Tập 29:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=JQQYFNCA
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=YX3G0JYZ

Tập 30:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=YZSB88H3
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=FFM3VXNX

Tập 31:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=V88YVHKN
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=3Z93AQSH

Tập 32:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=7CFZJKK4
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=920GSPK4

Tập 33:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=2WZQECNF
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=N916ZC1M

Tập 34:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=536W3XBV
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=JLJBDT4M

Tập 35:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=CNABSB0M
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=NNXAKAGB

Tập 36:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=NUFDRGH4
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=PMORZ6I5

Tập 37:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=17CZHD0Z
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=6IPGDI09

Tập 38:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=C951QYQ7
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=NV6N6PLC

Tập39:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=O1TKYEBR
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=O7NFAFUM

Tập 40:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=34F4G9X1
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=N3E717SU

Tập 41:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=991777R8
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=PH2J4VV9
- phần 3 - http://www.megaupload.com/?d=ZDBQBDMY

Tập 42:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=PJ2EY3VB
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=15V5LMGT

Tập 43:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=S40QW1UL
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=L3408D39

Tập 44:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=0OWQMOOO
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=U058BZ5H

Tập 45:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=WLYC4T6S
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=IP25JTKV

Tập 46:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=VIZC0HTK
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=JIIJYLJB

Tập 47:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=JQURNDR3
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=UT60YPGD

Tập48:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=57OCBY8L
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=V4XSVO2X


Hết . chúc vui vẻ.
Tags: kiem khach tinh kiem tuyet tinh
Xem Video: kiem khach tinh kiem tuyet tinh Tải game avatar Tải game avatar Tải game tiến lên Tải game mobi army

More posts...
‘Trời sinh phụ nữ chung tình nhưng vì đàn ông bạc tình mà trở nên tuyệt tình’Cộng đồng Đao Kiếm 2 náo nhiệt tái xuất, rủ nhau chơi Kiếm Khách Truyện
Người đẹp đoạn tuyệt tình cảm với BalotteliLà phụ nữ, trước khi học yêu phải học cách quên và tuyệt tình!
Tiêm kích MiG-35 liên tục được nâng cấp để kiếm khách hàng█Thiên Long TÌNH KIẾM(cầy cuốc)– OPEN 10H00
“Kiếm khách siêu trâu” Lý Tinh Vân trong gMO 3D Võ Lâm Ngoại TruyệnTrung Quốc toan tính ‘kiểm soát thực tế Biển Đông’ với lộ trình 2 bước
Trung Quốc toan tính ‘kiểm soát thực tế Biển Đông’ với lộ trình 2 bướcNhững thực phẩm có tính kiềm tốt cho sức khỏe
Nhiều lần ép tôi phá thai, đến lúc tôi vô sinh chồng lại tuyệt tình vứt bỏChồng ngoại tình kiếm con khi biết tôi vô sinh
Bạn gái tuyệt tình sau khi 3 tháng bị tôi bỏ rơi trong im lặng[TÌNH KIẾM 2US] - SV CS 2.93 HOÀN MỸ - ĐUA TEST 20h CN 03/01 - OPEN 14H T3 05/01 - HOÀI CỔ, CỰC HOT............................
Đại gia Lê Ân tuyệt tình với con traiKiếm Khách chính thức đóng cửa chỉ sau nửa năm ra mắt
[8h00 ngày 26/12/2015] Võ Lâm Tình Kiếm - Khai Mở Máy Chủ Tiên Kiếm chuẩn Công Thành ChiếnTHIÊN LONG: Tình Kiếm(CC)– Test game: 7h30 tối thứ 5 ngày 17/12
Bạn gái tuyệt tình sau 3 tháng bị tôi bỏ rơi trong im lặngTÌNH KIẾM 2 - OPEN 14h CN 22/11 - CS 2.9 - PB HKIM - SET 100MP, 120HK - ĐUA TOP NHIỀU ĐỢT, GIỚI HẠN CS
Hận chồng đồng tính, vợ của tôi tuyệt tình với cả conTrái cây có tính kiềm tốt cho máu
Quỷ Bảo - Thần Châu Kiếm Khách 1985 (US Lồng tiếng, Rip theo chuẩn nén H.265)Quỷ Bảo - Thần Châu Kiếm Khách 1985 (US Lồng tiếng, Rip theo chuẩn nén H.265)
Cô Tinh Kiếm - The Lone Star Swordsman - 15/15 USLTsaCô Tinh Kiếm - The Lone Star Swordsman - 15/15 USLTss
Mẹ chồng xúi chồng ngoại tình kiếm con traiTÌNH KIẾM 2 - ĐẬM CHẤT CÀY CUỐC - TEST 20hT7 26/09 - OPEN 20H T3 29/09/15 - CÀY LÀ CÓ TẤT CẢ
Selena xác nhận không thể tuyệt tình với Justin Bieber█ THIÊN LONG TÌNH KIẾM(Cày Cuốc) - Open game : 10H00 sáng thứ 7 - 12/9/15- Chân Nguyên – Kinh Mạch-Đoạt kỳ.
█ THIÊN LONG TÌNH KIẾM(Cày Cuốc Miễn Phí 100%) - TEST game : 19H30 thứ 3 - 8/9/15- Chân Nguyên – Kinh Mạch-Đoạt kỳ.Hà Nội: Gây án mạng vì bị cự tuyệt tình cảm
Cầm 2 dao đoạt mạng em dâu vì bị cự tuyệt tình cảm█HIỆP KHÁCH TÌNH KIẾM OPEN HỒI 2h00 chiều CN
█ KIẾM THẾ TÌNH KIẾM 13 PHÁI- OPEN█HIỆP KHÁCH TÌNH KIẾM ALPHATEST 19h30
TL TÌNH KIẾM 2 - FULL MÔN PHÁI - CS FREE - OPEN 14h T5 27/08 - HIỆU ỨNG THÚ CƯỠI, ÁO TTBằng Cường quyết cự tuyệt tình cũ trong MV mới
Long Môn Kiếm Khách - 40/40 Tập USLTsssTL Tình Kiếm 2 - Test 20h CN 26/07 - Open chính thức 14h T3 28/07 - Cs free - Set VIP, TK, YQ35
Cùng soi Kiếm Khách trong ngày mở cửa tại Việt NamGame online Kiếm Khách cập bến Việt Nam ngày 16/7
Long Môn Kiếm Khách - 40/40 Tập USLTLong Môn Kiếm Khách - 30/xx Tập USLT
Long Môn Kiếm Khách - 30/xx Tập USLTLong Môn Kiếm Khách - Flying Swords of Dragon Gate 2015 40/40 HD720p USLT
Long Môn Kiếm Khách - Flying Swords of Dragon Gate 2015 40/40 HD720p USLTLong Môn Kiếm Khách - 15/xx Tập USLT
Long Môn Kiếm Khách - 15/xx Tập USLTLong Môn Kiếm Khách - Flying Swords of Dragon Gate2015 30/40 HD720p USLT