Format: .avi
Tập: 48 tập ,mỗi tập 2 phần
Thời gian: ~ 30 phút mỗi tập
Size: 100 - 200 MB, chất lượng rất ô kê
Players: RealPlayer, Windows Media Player, DviX v.v đều play được
Links: MegaUpload


Cốt truyện:

Tuyệt Tình Kiếm hay hậu Tiểu Lý Phi Đao cũng thế.

Đao vô tình nhưng người đa tình.

Thiên Địa Nhất Đao Lệ Bất Hư Phát. Câu nói này đã làm kinh tâm động phách đến bao kẻ bàng môn tà đạo giang hồ.

Sau khi Long Phụng Song Hoàn (1) bị Thiên Địa Nhất Đao (2) giết chết, Kim Tiền Bang được giải tán, tưởng đâu võ lâm yên ổn. Thế nhưng trong đêm tân hôn của Long Thiếu Vân và ái nữ phủ tướng quốc một thám án xảy ra. Thiên kim tiểu thơ phủ tướng quốc bị người ám toán. Long Thiếu Vân bị nghi là hung thủ và bị giải ra pháp trường xử trãm.

Long Thiếu Vân là con của người yêu và anh kết nghĩa của mình, Lý Tầm Hoan bắt buộc phải cướp pháp trường. Ngoài ra chỉ có Lý thúc thúc mới tin Long Thiếu Vân vô tội.

Giang sơn tình trọng mỹ nhân khinh (nặng tình sông núi mà coi nhẹ sắc đẹp) đó là câu diễn tả Lý Tầm Hoan. Vì phải cứu Long Thiếu Vân mà một lần nữa bước chân vào trong chốn giang hồ đầy sóng gió. Bạn cũng lắm mà thù cũng nhiều. Dù bạn hay thù, một khi được Lý Thám Hoa xem là bằng hữu thì được họ Lý hết lòng giúp đỡ.

Một Tung Dương Thiết Kiếm (3) vì hai chữ Bằng Hữu mà phải hy sinh.
Một Quan Thiên Tường vì hai chữ Bằng Hữu mà mưu đồ lợi ích riêng.
Một Tư Mã Siêu Quần cũng mượn hai chữ ấy làm điều sằng bậy.

Vả chăng: cái tình là cái chi chi, võ lâm nhân sĩ mấy khi thoát vòng.

. . . . . . .

Phim này khá hay, Tiêu Ân Tuấn đóng vai Lý Tầm Hoan rất có phong độ. Tuy nhiên bạn nào đã đọc "Tiểu Lý Phi Đao" và "Huyết Tâm Lệnh" (4) của Cổ Long như VD thì sẽ nghĩ khác về phim này.

Ghi chú:

(1) Long Phụng Song Hoàn hai cái vòng sắt mà cũng là ngoại hiệu của Thượng Quan Kim Hồng. Trong binh Binh Khí Phổ được sắp hạng hai sau cái ống điếu của lão họ Tôn.

(2) Thiên Địa Nhất Đao là cây phi đao của Lý Tầm Hoan, đứng hạng ba trong Binh Khí Phổ.

(3) Tung Dương Thiết Kiếm là cây kiếm của Quách Tung Dương, được đứng hạng thứ tư trong Binh Khí Phổ của Bá Hiểu Sinh.

(4) "Huyết Tâm Lệnh" có bản dịnh gọi là "Tàng Kiếm Giai Nhân". Tàng Kiếm Giai Nhân tức là Lâm Tiên Nhi, người đẹp nhất giang hồ.
- - - - - - - - - - - - -

Tập 1:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=4XY1BGRT
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=09BNWNB3
- phần 3 - http://www.megaupload.com/?d=VO9URWRP

Tập 2:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=63MROED9
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=JWW3O1PW

Tập 3:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=LQS8C54H
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=EYYEH91A

Tập 4:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=C7JINAI7
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=YS6EDI6Z

Tập 5:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=WTW1KI8Q
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=EQGAZ02S

Tập 6:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=NOMTBWTU
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=B4VO4OC4

Tập 7:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=6QWM4K6V
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=I7UGKZHM

Tập 8:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=CL86YKJT
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=LAV1RUZV

Tập 9:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=TNK2CGY5
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=IID97S6S

Tập 10:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=8U7ABUCS
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=T28920LP

Tập 11:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=J3K7NDL2
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=ZYI10MTA

Tập 12:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=BNC6ENXR
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=UWY1F4TS

Tập 13:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=CWEK36NC
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=YTL1HF8H

Tập 14:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=ZRR6JMYV
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=KCA0QEW3

Tập 15:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=5Y9J9R24
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=N6STJ6K5

Tập 16:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=28AQKJ2X
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=POQ6PK1Q

Tập 17:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=B5RJQQKN
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=RF422QA7

Tập 18:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=GXIGLUOM
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=T0X2TLZQ

Tập 19:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=ODY4J99D
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=UNMPZI7N

Tập 20:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=RMON5S0H
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=64F709OH

Tập 21:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=K7DWD9MT
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=MUGMOMJC

Tập 22:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=SPSCV6DP
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=5V1SB1KU

Tập 23:
- http://www.megaupload.com/?d=C8MVXD1I (chỉ có 1 phần)

Tập 24:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=NDA2WSFB
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=QU57JZR6

Tập 25:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=U5MFZ9RX
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=7FDJUTGY

Tập 26:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=WWHNYIUW
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=C9C89IO7

Tập 27:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=8SMX809Z
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=0QOQIBKU

Tập 28:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=R5LUBJ5K
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=D8GGMTR7

Tập 29:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=JQQYFNCA
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=YX3G0JYZ

Tập 30:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=YZSB88H3
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=FFM3VXNX

Tập 31:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=V88YVHKN
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=3Z93AQSH

Tập 32:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=7CFZJKK4
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=920GSPK4

Tập 33:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=2WZQECNF
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=N916ZC1M

Tập 34:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=536W3XBV
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=JLJBDT4M

Tập 35:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=CNABSB0M
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=NNXAKAGB

Tập 36:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=NUFDRGH4
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=PMORZ6I5

Tập 37:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=17CZHD0Z
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=6IPGDI09

Tập 38:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=C951QYQ7
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=NV6N6PLC

Tập39:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=O1TKYEBR
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=O7NFAFUM

Tập 40:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=34F4G9X1
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=N3E717SU

Tập 41:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=991777R8
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=PH2J4VV9
- phần 3 - http://www.megaupload.com/?d=ZDBQBDMY

Tập 42:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=PJ2EY3VB
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=15V5LMGT

Tập 43:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=S40QW1UL
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=L3408D39

Tập 44:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=0OWQMOOO
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=U058BZ5H

Tập 45:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=WLYC4T6S
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=IP25JTKV

Tập 46:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=VIZC0HTK
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=JIIJYLJB

Tập 47:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=JQURNDR3
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=UT60YPGD

Tập48:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=57OCBY8L
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=V4XSVO2X


Hết . chúc vui vẻ.
Tags: kiem khach tinh kiem tuyet tinh
Xem Video: kiem khach tinh kiem tuyet tinh Tải game avatar Tải game avatar Tải game tiến lên Tải game mobi army

More posts...
Bất ngờ tuyên bố “tuyệt tình” người thân của Mr. ĐàmĐàm Vĩnh Hưng ‘tuyệt tình’ với mẹ đến độ không trả lời tin nhắn của bà
Khi bố vung tay tát tôi, tôi đã nghĩ sẽ đoạn tuyệt tình cha con24 giờ du xuân trên quê hương ‘Tuyệt tình cốc’
“Tuyệt tình cốc” – nơi chụp ảnh cưới tuyệt đẹp ở Ninh BìnhSài Gòn “thất thủ” vì Offline Công Thành Chiến của Kiếm Khách
“Không để taxi ngoại tỉnh “lang thang” kiếm khách ở Hà Nội”Chàng trai bất lực vì người trong mộng quá tuyệt tình
Kiếm Khách tặng Giftcode nhân dịp khai mở server Minh KiếmSốc trước màn tự biên tự diễn của gã bạn trai tuyệt tình
Cô gái tức giận vì bạn trai quá tuyệt tìnhLý do gần một nửa thanh niên Nhật đoạn tuyệt tình dục
Phim kiếm hiệp - Long môn Kiếm kháchPhim kiếm hiệp: Long Môn kiếm khách
Khám phá 3 ‘thỏi nam châm’ hút game thủ Kiếm KháchMẹo tăng chiến lực nhanh trong gMO Kiếm Khách
‘Bóng đen’ che phủ gMO Kiếm Khách trong ngày đầu CBĐòn trả đũa tuyệt tình của ông chồng bị ‘cắm sừng’
Sờ tận tay gMO Kiếm Khách tại trụ sở VTC MobileLệ Rơi sẽ phải đền hàng tỷ đồng vì mất tài liệu game Kiếm Khách?
Kiếm Khách: Những cải tiến mới so với phiên bản Tam Kiếm Hào 1THIÊN LONG TÌNH KIẾM - GAME CẦY CUỐC KHÔNG BÁN NGỌC
█ Kiếm thế Tình Kiếm - Open 10h00 sáng CN█ Thiên long Tình Kiếm( cầy cuốc) Open 10h00 T7
Kiếm Khách Truyện chật kín người chơi ngay phút đầu tiên[Clip trải nghiệm] Kiếm Khách Truyện: Cuốn hút dù chưa thực sự mượt mà
‘Trời sinh phụ nữ chung tình nhưng vì đàn ông bạc tình mà trở nên tuyệt tình’Cộng đồng Đao Kiếm 2 náo nhiệt tái xuất, rủ nhau chơi Kiếm Khách Truyện
Người đẹp đoạn tuyệt tình cảm với BalotteliLà phụ nữ, trước khi học yêu phải học cách quên và tuyệt tình!
Tiêm kích MiG-35 liên tục được nâng cấp để kiếm khách hàng█Thiên Long TÌNH KIẾM(cầy cuốc)– OPEN 10H00
“Kiếm khách siêu trâu” Lý Tinh Vân trong gMO 3D Võ Lâm Ngoại TruyệnTrung Quốc toan tính ‘kiểm soát thực tế Biển Đông’ với lộ trình 2 bước
Trung Quốc toan tính ‘kiểm soát thực tế Biển Đông’ với lộ trình 2 bướcNhững thực phẩm có tính kiềm tốt cho sức khỏe
Nhiều lần ép tôi phá thai, đến lúc tôi vô sinh chồng lại tuyệt tình vứt bỏChồng ngoại tình kiếm con khi biết tôi vô sinh
Bạn gái tuyệt tình sau khi 3 tháng bị tôi bỏ rơi trong im lặng[TÌNH KIẾM 2US] - SV CS 2.93 HOÀN MỸ - ĐUA TEST 20h CN 03/01 - OPEN 14H T3 05/01 - HOÀI CỔ, CỰC HOT............................
Đại gia Lê Ân tuyệt tình với con traiKiếm Khách chính thức đóng cửa chỉ sau nửa năm ra mắt
[8h00 ngày 26/12/2015] Võ Lâm Tình Kiếm - Khai Mở Máy Chủ Tiên Kiếm chuẩn Công Thành ChiếnTHIÊN LONG: Tình Kiếm(CC)– Test game: 7h30 tối thứ 5 ngày 17/12
Bạn gái tuyệt tình sau 3 tháng bị tôi bỏ rơi trong im lặngTÌNH KIẾM 2 - OPEN 14h CN 22/11 - CS 2.9 - PB HKIM - SET 100MP, 120HK - ĐUA TOP NHIỀU ĐỢT, GIỚI HẠN CS
Hận chồng đồng tính, vợ của tôi tuyệt tình với cả conTrái cây có tính kiềm tốt cho máu
Quỷ Bảo - Thần Châu Kiếm Khách 1985 (US Lồng tiếng, Rip theo chuẩn nén H.265)Quỷ Bảo - Thần Châu Kiếm Khách 1985 (US Lồng tiếng, Rip theo chuẩn nén H.265)