Format: .avi
Tập: 48 tập ,mỗi tập 2 phần
Thời gian: ~ 30 phút mỗi tập
Size: 100 - 200 MB, chất lượng rất ô kê
Players: RealPlayer, Windows Media Player, DviX v.v đều play được
Links: MegaUpload


Cốt truyện:

Tuyệt Tình Kiếm hay hậu Tiểu Lý Phi Đao cũng thế.

Đao vô tình nhưng người đa tình.

Thiên Địa Nhất Đao Lệ Bất Hư Phát. Câu nói này đã làm kinh tâm động phách đến bao kẻ bàng môn tà đạo giang hồ.

Sau khi Long Phụng Song Hoàn (1) bị Thiên Địa Nhất Đao (2) giết chết, Kim Tiền Bang được giải tán, tưởng đâu võ lâm yên ổn. Thế nhưng trong đêm tân hôn của Long Thiếu Vân và ái nữ phủ tướng quốc một thám án xảy ra. Thiên kim tiểu thơ phủ tướng quốc bị người ám toán. Long Thiếu Vân bị nghi là hung thủ và bị giải ra pháp trường xử trãm.

Long Thiếu Vân là con của người yêu và anh kết nghĩa của mình, Lý Tầm Hoan bắt buộc phải cướp pháp trường. Ngoài ra chỉ có Lý thúc thúc mới tin Long Thiếu Vân vô tội.

Giang sơn tình trọng mỹ nhân khinh (nặng tình sông núi mà coi nhẹ sắc đẹp) đó là câu diễn tả Lý Tầm Hoan. Vì phải cứu Long Thiếu Vân mà một lần nữa bước chân vào trong chốn giang hồ đầy sóng gió. Bạn cũng lắm mà thù cũng nhiều. Dù bạn hay thù, một khi được Lý Thám Hoa xem là bằng hữu thì được họ Lý hết lòng giúp đỡ.

Một Tung Dương Thiết Kiếm (3) vì hai chữ Bằng Hữu mà phải hy sinh.
Một Quan Thiên Tường vì hai chữ Bằng Hữu mà mưu đồ lợi ích riêng.
Một Tư Mã Siêu Quần cũng mượn hai chữ ấy làm điều sằng bậy.

Vả chăng: cái tình là cái chi chi, võ lâm nhân sĩ mấy khi thoát vòng.

. . . . . . .

Phim này khá hay, Tiêu Ân Tuấn đóng vai Lý Tầm Hoan rất có phong độ. Tuy nhiên bạn nào đã đọc "Tiểu Lý Phi Đao" và "Huyết Tâm Lệnh" (4) của Cổ Long như VD thì sẽ nghĩ khác về phim này.

Ghi chú:

(1) Long Phụng Song Hoàn hai cái vòng sắt mà cũng là ngoại hiệu của Thượng Quan Kim Hồng. Trong binh Binh Khí Phổ được sắp hạng hai sau cái ống điếu của lão họ Tôn.

(2) Thiên Địa Nhất Đao là cây phi đao của Lý Tầm Hoan, đứng hạng ba trong Binh Khí Phổ.

(3) Tung Dương Thiết Kiếm là cây kiếm của Quách Tung Dương, được đứng hạng thứ tư trong Binh Khí Phổ của Bá Hiểu Sinh.

(4) "Huyết Tâm Lệnh" có bản dịnh gọi là "Tàng Kiếm Giai Nhân". Tàng Kiếm Giai Nhân tức là Lâm Tiên Nhi, người đẹp nhất giang hồ.
- - - - - - - - - - - - -

Tập 1:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=4XY1BGRT
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=09BNWNB3
- phần 3 - http://www.megaupload.com/?d=VO9URWRP

Tập 2:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=63MROED9
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=JWW3O1PW

Tập 3:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=LQS8C54H
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=EYYEH91A

Tập 4:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=C7JINAI7
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=YS6EDI6Z

Tập 5:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=WTW1KI8Q
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=EQGAZ02S

Tập 6:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=NOMTBWTU
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=B4VO4OC4

Tập 7:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=6QWM4K6V
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=I7UGKZHM

Tập 8:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=CL86YKJT
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=LAV1RUZV

Tập 9:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=TNK2CGY5
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=IID97S6S

Tập 10:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=8U7ABUCS
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=T28920LP

Tập 11:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=J3K7NDL2
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=ZYI10MTA

Tập 12:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=BNC6ENXR
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=UWY1F4TS

Tập 13:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=CWEK36NC
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=YTL1HF8H

Tập 14:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=ZRR6JMYV
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=KCA0QEW3

Tập 15:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=5Y9J9R24
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=N6STJ6K5

Tập 16:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=28AQKJ2X
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=POQ6PK1Q

Tập 17:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=B5RJQQKN
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=RF422QA7

Tập 18:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=GXIGLUOM
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=T0X2TLZQ

Tập 19:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=ODY4J99D
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=UNMPZI7N

Tập 20:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=RMON5S0H
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=64F709OH

Tập 21:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=K7DWD9MT
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=MUGMOMJC

Tập 22:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=SPSCV6DP
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=5V1SB1KU

Tập 23:
- http://www.megaupload.com/?d=C8MVXD1I (chỉ có 1 phần)

Tập 24:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=NDA2WSFB
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=QU57JZR6

Tập 25:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=U5MFZ9RX
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=7FDJUTGY

Tập 26:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=WWHNYIUW
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=C9C89IO7

Tập 27:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=8SMX809Z
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=0QOQIBKU

Tập 28:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=R5LUBJ5K
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=D8GGMTR7

Tập 29:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=JQQYFNCA
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=YX3G0JYZ

Tập 30:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=YZSB88H3
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=FFM3VXNX

Tập 31:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=V88YVHKN
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=3Z93AQSH

Tập 32:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=7CFZJKK4
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=920GSPK4

Tập 33:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=2WZQECNF
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=N916ZC1M

Tập 34:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=536W3XBV
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=JLJBDT4M

Tập 35:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=CNABSB0M
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=NNXAKAGB

Tập 36:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=NUFDRGH4
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=PMORZ6I5

Tập 37:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=17CZHD0Z
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=6IPGDI09

Tập 38:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=C951QYQ7
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=NV6N6PLC

Tập39:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=O1TKYEBR
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=O7NFAFUM

Tập 40:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=34F4G9X1
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=N3E717SU

Tập 41:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=991777R8
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=PH2J4VV9
- phần 3 - http://www.megaupload.com/?d=ZDBQBDMY

Tập 42:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=PJ2EY3VB
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=15V5LMGT

Tập 43:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=S40QW1UL
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=L3408D39

Tập 44:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=0OWQMOOO
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=U058BZ5H

Tập 45:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=WLYC4T6S
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=IP25JTKV

Tập 46:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=VIZC0HTK
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=JIIJYLJB

Tập 47:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=JQURNDR3
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=UT60YPGD

Tập48:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=57OCBY8L
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=V4XSVO2X


Hết . chúc vui vẻ.
Tags: kiem khach tinh kiem tuyet tinh
Xem Video: kiem khach tinh kiem tuyet tinh Tải game avatar Tải game avatar Tải game tiến lên Tải game mobi army

More posts...
Tương lai u ám đang chờ Nguyễn Thị Thành khi cố tình kiếm danh hiệu ở cuộc thi ‘vô danh’?Nếu có con trai sẽ không để nó cưới cô gái thích khoe da thịt như hotgirl “Tuyệt tình cốc”
Bố mẹ chồng sắp cưới của Nga Tây nói gì về bộ ảnh “Tuyệt tình cốc”?Thị trấn ở Maroc có 3.000 người chuyên lừa tình kiếm tiền
Cơn cuồng loạn của người đàn ông bị vợ cũ cự tuyệt tình cảmDu khách có bị cấm chụp ảnh ở “tuyệt tình cốc”?
Bạn trai hot girl “Tuyệt tình cốc” tuyên bố ở bên bảo vệ bạn gáiTrong giây phút cận kề cái chết, chính câu nói tuyệt tình của chồng đã khiến tôi sống lại.
Sao nữ Việt mặc “nhức mắt” thế này, trách gì hot girl Tuyệt Tình CốcNgỡ ngàng vì Tuyệt Tình Cốc trong “Thần điêu đại hiệp”
Á hậu Hoàng My viết tâm thư gửi “2 người em gái Tuyệt tình cốc”Ngọc Trinh và 2 hot girl chụp ảnh Tuyệt Tình Cốc có liên quan gì?
Chân dài Việt đẹp mê ly ở nơi hơn cả Tuyệt Tình Cốc“Truy tìm 2 cô gái chụp ảnh tại tuyệt tình cốc”: Chính quyền xã nói gì?
“Tuyệt tình cốc”, nghĩ về bản năng và thánh thiệnHải Phòng rào kín “Tuyệt tình cốc”, cấm mọi hoạt động quay phim chụp ảnh
Sau bộ ảnh hot girl hở hang, Hải Phòng rào kín “Tuyệt tình cốc”Á hậu Hoàng My viết tâm thư gửi ‘người em gái Tuyệt tình cốc’
Điểm mặt những bộ ảnh nude như “Tuyệt Tình Cốc” gây sóng gió trên mạngHot girl chụp ảnh Tuyệt Tình Cốc đã từng lọt top 15 Imiss Thăng Long
Tranh cãi dữ dội vì 2 chân dài gây sốc ở “Tuyệt tình cốc”Bất ngờ tuyên bố “tuyệt tình” người thân của Mr. Đàm
Đàm Vĩnh Hưng ‘tuyệt tình’ với mẹ đến độ không trả lời tin nhắn của bàKhi bố vung tay tát tôi, tôi đã nghĩ sẽ đoạn tuyệt tình cha con
24 giờ du xuân trên quê hương ‘Tuyệt tình cốc’“Tuyệt tình cốc” – nơi chụp ảnh cưới tuyệt đẹp ở Ninh Bình
Sài Gòn “thất thủ” vì Offline Công Thành Chiến của Kiếm Khách“Không để taxi ngoại tỉnh “lang thang” kiếm khách ở Hà Nội”
Chàng trai bất lực vì người trong mộng quá tuyệt tìnhKiếm Khách tặng Giftcode nhân dịp khai mở server Minh Kiếm
Sốc trước màn tự biên tự diễn của gã bạn trai tuyệt tìnhCô gái tức giận vì bạn trai quá tuyệt tình
Lý do gần một nửa thanh niên Nhật đoạn tuyệt tình dụcPhim kiếm hiệp - Long môn Kiếm khách
Phim kiếm hiệp: Long Môn kiếm kháchKhám phá 3 ‘thỏi nam châm’ hút game thủ Kiếm Khách
Mẹo tăng chiến lực nhanh trong gMO Kiếm Khách‘Bóng đen’ che phủ gMO Kiếm Khách trong ngày đầu CB
Đòn trả đũa tuyệt tình của ông chồng bị ‘cắm sừng’Sờ tận tay gMO Kiếm Khách tại trụ sở VTC Mobile
Lệ Rơi sẽ phải đền hàng tỷ đồng vì mất tài liệu game Kiếm Khách?Kiếm Khách: Những cải tiến mới so với phiên bản Tam Kiếm Hào 1
THIÊN LONG TÌNH KIẾM - GAME CẦY CUỐC KHÔNG BÁN NGỌC█ Kiếm thế Tình Kiếm - Open 10h00 sáng CN
█ Thiên long Tình Kiếm( cầy cuốc) Open 10h00 T7Kiếm Khách Truyện chật kín người chơi ngay phút đầu tiên
[Clip trải nghiệm] Kiếm Khách Truyện: Cuốn hút dù chưa thực sự mượt mà‘Trời sinh phụ nữ chung tình nhưng vì đàn ông bạc tình mà trở nên tuyệt tình’
Cộng đồng Đao Kiếm 2 náo nhiệt tái xuất, rủ nhau chơi Kiếm Khách TruyệnNgười đẹp đoạn tuyệt tình cảm với Balotteli