Format: .avi
Tập: 48 tập ,mỗi tập 2 phần
Thời gian: ~ 30 phút mỗi tập
Size: 100 - 200 MB, chất lượng rất ô kê
Players: RealPlayer, Windows Media Player, DviX v.v đều play được
Links: MegaUpload


Cốt truyện:

Tuyệt Tình Kiếm hay hậu Tiểu Lý Phi Đao cũng thế.

Đao vô tình nhưng người đa tình.

Thiên Địa Nhất Đao Lệ Bất Hư Phát. Câu nói này đã làm kinh tâm động phách đến bao kẻ bàng môn tà đạo giang hồ.

Sau khi Long Phụng Song Hoàn (1) bị Thiên Địa Nhất Đao (2) giết chết, Kim Tiền Bang được giải tán, tưởng đâu võ lâm yên ổn. Thế nhưng trong đêm tân hôn của Long Thiếu Vân và ái nữ phủ tướng quốc một thám án xảy ra. Thiên kim tiểu thơ phủ tướng quốc bị người ám toán. Long Thiếu Vân bị nghi là hung thủ và bị giải ra pháp trường xử trãm.

Long Thiếu Vân là con của người yêu và anh kết nghĩa của mình, Lý Tầm Hoan bắt buộc phải cướp pháp trường. Ngoài ra chỉ có Lý thúc thúc mới tin Long Thiếu Vân vô tội.

Giang sơn tình trọng mỹ nhân khinh (nặng tình sông núi mà coi nhẹ sắc đẹp) đó là câu diễn tả Lý Tầm Hoan. Vì phải cứu Long Thiếu Vân mà một lần nữa bước chân vào trong chốn giang hồ đầy sóng gió. Bạn cũng lắm mà thù cũng nhiều. Dù bạn hay thù, một khi được Lý Thám Hoa xem là bằng hữu thì được họ Lý hết lòng giúp đỡ.

Một Tung Dương Thiết Kiếm (3) vì hai chữ Bằng Hữu mà phải hy sinh.
Một Quan Thiên Tường vì hai chữ Bằng Hữu mà mưu đồ lợi ích riêng.
Một Tư Mã Siêu Quần cũng mượn hai chữ ấy làm điều sằng bậy.

Vả chăng: cái tình là cái chi chi, võ lâm nhân sĩ mấy khi thoát vòng.

. . . . . . .

Phim này khá hay, Tiêu Ân Tuấn đóng vai Lý Tầm Hoan rất có phong độ. Tuy nhiên bạn nào đã đọc "Tiểu Lý Phi Đao" và "Huyết Tâm Lệnh" (4) của Cổ Long như VD thì sẽ nghĩ khác về phim này.

Ghi chú:

(1) Long Phụng Song Hoàn hai cái vòng sắt mà cũng là ngoại hiệu của Thượng Quan Kim Hồng. Trong binh Binh Khí Phổ được sắp hạng hai sau cái ống điếu của lão họ Tôn.

(2) Thiên Địa Nhất Đao là cây phi đao của Lý Tầm Hoan, đứng hạng ba trong Binh Khí Phổ.

(3) Tung Dương Thiết Kiếm là cây kiếm của Quách Tung Dương, được đứng hạng thứ tư trong Binh Khí Phổ của Bá Hiểu Sinh.

(4) "Huyết Tâm Lệnh" có bản dịnh gọi là "Tàng Kiếm Giai Nhân". Tàng Kiếm Giai Nhân tức là Lâm Tiên Nhi, người đẹp nhất giang hồ.
- - - - - - - - - - - - -

Tập 1:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=4XY1BGRT
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=09BNWNB3
- phần 3 - http://www.megaupload.com/?d=VO9URWRP

Tập 2:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=63MROED9
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=JWW3O1PW

Tập 3:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=LQS8C54H
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=EYYEH91A

Tập 4:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=C7JINAI7
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=YS6EDI6Z

Tập 5:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=WTW1KI8Q
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=EQGAZ02S

Tập 6:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=NOMTBWTU
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=B4VO4OC4

Tập 7:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=6QWM4K6V
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=I7UGKZHM

Tập 8:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=CL86YKJT
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=LAV1RUZV

Tập 9:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=TNK2CGY5
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=IID97S6S

Tập 10:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=8U7ABUCS
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=T28920LP

Tập 11:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=J3K7NDL2
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=ZYI10MTA

Tập 12:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=BNC6ENXR
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=UWY1F4TS

Tập 13:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=CWEK36NC
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=YTL1HF8H

Tập 14:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=ZRR6JMYV
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=KCA0QEW3

Tập 15:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=5Y9J9R24
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=N6STJ6K5

Tập 16:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=28AQKJ2X
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=POQ6PK1Q

Tập 17:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=B5RJQQKN
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=RF422QA7

Tập 18:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=GXIGLUOM
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=T0X2TLZQ

Tập 19:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=ODY4J99D
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=UNMPZI7N

Tập 20:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=RMON5S0H
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=64F709OH

Tập 21:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=K7DWD9MT
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=MUGMOMJC

Tập 22:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=SPSCV6DP
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=5V1SB1KU

Tập 23:
- http://www.megaupload.com/?d=C8MVXD1I (chỉ có 1 phần)

Tập 24:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=NDA2WSFB
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=QU57JZR6

Tập 25:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=U5MFZ9RX
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=7FDJUTGY

Tập 26:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=WWHNYIUW
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=C9C89IO7

Tập 27:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=8SMX809Z
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=0QOQIBKU

Tập 28:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=R5LUBJ5K
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=D8GGMTR7

Tập 29:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=JQQYFNCA
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=YX3G0JYZ

Tập 30:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=YZSB88H3
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=FFM3VXNX

Tập 31:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=V88YVHKN
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=3Z93AQSH

Tập 32:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=7CFZJKK4
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=920GSPK4

Tập 33:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=2WZQECNF
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=N916ZC1M

Tập 34:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=536W3XBV
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=JLJBDT4M

Tập 35:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=CNABSB0M
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=NNXAKAGB

Tập 36:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=NUFDRGH4
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=PMORZ6I5

Tập 37:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=17CZHD0Z
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=6IPGDI09

Tập 38:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=C951QYQ7
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=NV6N6PLC

Tập39:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=O1TKYEBR
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=O7NFAFUM

Tập 40:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=34F4G9X1
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=N3E717SU

Tập 41:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=991777R8
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=PH2J4VV9
- phần 3 - http://www.megaupload.com/?d=ZDBQBDMY

Tập 42:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=PJ2EY3VB
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=15V5LMGT

Tập 43:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=S40QW1UL
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=L3408D39

Tập 44:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=0OWQMOOO
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=U058BZ5H

Tập 45:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=WLYC4T6S
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=IP25JTKV

Tập 46:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=VIZC0HTK
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=JIIJYLJB

Tập 47:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=JQURNDR3
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=UT60YPGD

Tập48:
- phần 1 - http://www.megaupload.com/?d=57OCBY8L
- phần 2 - http://www.megaupload.com/?d=V4XSVO2X


Hết . chúc vui vẻ.
Tags: kiem khach tinh kiem tuyet tinh
Xem Video: kiem khach tinh kiem tuyet tinh Tải game avatar Tải game avatar Tải game tiến lên Tải game mobi army

More posts...
Trung Nguyen Kiếm Khách (1995) (USLT)Trung Nguyên Kiếm Khách II (USLT)
Quỷ Bảo - Thần Châu Kiếm Khách 5_5 DVD ISO USLTCô Tinh Kiếm - The Lon1e Star Swordsman - 15/15 USLT
Cô Tinh Kiếm - The Lone Star Swordsman - 15_15 USLTCô Tinh Kiếm - The Lone Star Swordsman - 15/15 US lồng tiếng
Toàn cảnh Offline Sinh Nhật tròn 2 tuổi của ‘đại gia đình’ Tình KiếmMỹ: Bạo loạn leo thang tại Ferguson, Obama kêu gọi người biểu tình kiềm chế
Taylor Swift làm lành với Harry Styles sau 2 năm tuyệt tìnhTìm hiểu về kiếm khách 3kg
Tình Kiếm, Thủy Hử 3D, Săn Hải Tặc đồng loạt mở cửaNhai Cơ Tam Quốc đã ra mắt class mới Kiếm Khách
Nhai Cơ Tam Quốc ra mắt class mới Kiếm KháchOan Gia Kiếm Khách [2014] 35/35 Tập Thuyết Minh TV
Oan Gia Kiếm Khách - The Joyfully Pretty Enemy 2014 35_35 HD720p TMOan Gia Kiếm Khách [2014] 15/35 Tập Thuyết Minh TV
Chồng vô sinh, mẹ chồng bắt con dâu ngoại tình kiếm conOan Gia Kiếm Khách [2014] 10/35 Tập Thuyết Minh TV
Oan Gia Kiếm Khách [2014] 05/35 Tập Thuyết Minh TVTình Kiếm tặng Giftcode nhân dịp ra mắt server mới
Diễm Xưa CD031 - Ý Lan - Tuyệt Tình (NRG)Vợ và mẹ cùng bệnh, chồng tuyệt tình để mẹ phẫu thuật trước
Người cha tuyệt tình và bi kịch từ nạn bạo hành gia đìnhNgười cha tuyệt tình và bi kịch từ nạn bạo hành gia đình
Bạn trai tuyệt tình khi biết tôi đã có thaiBạn trai tuyệt tình khi biết tôi có thai
Vận động nhân dân biểu thị lòng yêu nước với thái độ đúng mực, bình tĩnh, kiềm chếXem uy lực của “Thất Tinh Kiếm Pháp” trong Cửu Âm Chân Kinh
Tình Kiếm tung ảnh mới của Andrea và BaggioTình Kiếm ra mắt phiên bản mới Phong Lưu Diễm Hiệp
Nữ kiếm khách gợi cảm trong Hiên Viên BiếnChùm ảnh cosplay nữ kiếm khách cực chất
Tình Kiếm – sức sống bền bỉ của “trưởng lão” game smartphoneTranh vui: Nàng Bạch Tuyết tỉnh táo
Thất Kiếm Khách - Triệu Văn Trác 39Tập USLTTam Giới Đại Chiến – cuộc hội ngộ của anh hùng Tình Kiếm
Bị người yêu của chị cự tuyệt tình cảm, tôi phải làm sao?Màn hình máy tính kiêm TV hiển thị kép
Game thủ Tình Kiếm “shock” vì nhận được cơn mưa vàng bạc đầu nămSamsung giới thiệu màn hình máy tính kiêm TV
Thất Kiếm Khách - Triệu Văn Trác - Seven Swords Of Mountain 39/39 UsltSamsung giới thiệu màn hình máy tính kiêm tivi
Tải game Kiếm Khách Việt hóa miễn phí cho điện thoại[Lưu Tinh Kiếm] AlphaTest 10h, 11/12. Một Server Pk cực đã, Sự kiện Đua TOP nóng bỏng
Tình Kiếm linh đình đón sinh nhật tròn 1 tuổiYakuza: Ishin – Sức hút kiếm khách từ xứ sở hoa anh đào
Võ Lâm Tinh KiếmCô Tình Kiếm Khách - The Lone Star Swordsman 15/15 DVD RIP
Nhìn lại chặng đường đến vinh quang của Tình KiếmCái Thế Danh Sư – điểm nhấn ấn tượng của Tình Kiếm 3.4