Tìm kiếm:

 
Reply to this topicStart new topic
> Hoa Sơn Thánh Mẩu -Chuỡng HK Xưa -US Lồng Tiếng- 7 DVD Rip Avi
Kim_Bang_2
bài viết 23 Jan 08 06:46
    Gửi vào: #1
Dân Sành Điệu Thành viên thứ: 62689 Tiền mặt: 10084500
Group Icon Tham gia: 23-January 08 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 220 No Yahoo Messenger


Hoa Sơn Thánh Mẩu - Chuỡng HK Xưa -US Lồng Tiếng- 7 DVD Rip Ra 7 Tập Avi

IPB ImageIPB ImageIPB Image

IPB Image======IPB Image

Phim Dài : 7 Tập
- Do 7 DVD Rip Ra Mổi Disk 1 Tập Avi Files
- Burning Trọn Bộ Ra Khoãng 3 DVD
US Lồng Tiếng
Link Dạng: DVD Rip AVI (720 X 480)
Chất Luợng Hình Ảnh Và Âm Thanh Khõi Chê
Link Size: Từ 1GB Đến Khoãng 2GB Mổi Tập
Diễn viên:
Uông Minh Toàn
Đuơng Phân Phân
Lô Hãi Bằng
Nhậm Đạt Huê ......[hide]
LINK PHIM :
DISK 1 (21 Link Khoãng 1.9 GB)
001 http://www.megaupload.com/?d=K0EKWSDP
002 http://www.megaupload.com/?d=XIS9CNTY
003 http://www.megaupload.com/?d=F7EKNN3O
004 http://www.megaupload.com/?d=GLEJXV00
005 http://www.megaupload.com/?d=OQ2OQUKZ
006 http://www.megaupload.com/?d=Z64G15G0
007 http://www.megaupload.com/?d=ZJ22FYQQ
008 http://www.megaupload.com/?d=1UZMHF10
009 http://www.megaupload.com/?d=LI7BLDF4
010 http://www.megaupload.com/?d=EM4AFWNU
011 http://www.megaupload.com/?d=8FOKQ6SO
012 http://www.megaupload.com/?d=8V9U7DJM
013 http://www.megaupload.com/?d=UWOQKWI2
014 http://www.megaupload.com/?d=JIWAURBQ
015 http://www.megaupload.com/?d=CCO9LPIB
016 http://www.megaupload.com/?d=SG2AEYDX
017 http://www.megaupload.com/?d=2053YS7L
018 http://www.megaupload.com/?d=M39YTBQ5
019 http://www.megaupload.com/?d=16Q3LICC
020 http://www.megaupload.com/?d=N0MBSE04
021 http://www.megaupload.com/?d=P90Z4VAG
DISK 2 (18 Link Khoãng 1.7 GB)
001 http://www.megaupload.com/?d=ZY91XKSO
002 http://www.megaupload.com/?d=PDDG680T
003 http://www.megaupload.com/?d=ACWVC11A
004 http://www.megaupload.com/?d=N6SZHCPO
005 http://www.megaupload.com/?d=2PY9KTRT
006 http://www.megaupload.com/?d=UMFOGMI9
007 http://www.megaupload.com/?d=C09UVXUN
008 http://www.megaupload.com/?d=ASCLRP2R
009 http://www.megaupload.com/?d=4V3DCS77
010 http://www.megaupload.com/?d=NAMHM74U
011 http://www.megaupload.com/?d=J8DHVFE4
012 http://www.megaupload.com/?d=FGWIGLEJ
013 http://www.megaupload.com/?d=Y54YYEUF
014 http://www.megaupload.com/?d=76T8RT5X
015 http://www.megaupload.com/?d=96VZM25S
016 http://www.megaupload.com/?d=0NK9WHS5
017 http://www.megaupload.com/?d=NP7FTHIW
018 http://www.megaupload.com/?d=DXUO99CW
DISK 3 (14 Link Khoãng 1.3 GB)
001 http://www.megaupload.com/?d=85UR9VST
002 http://www.megaupload.com/?d=3BINMII8
003 http://www.megaupload.com/?d=KD972DS6
004 http://www.megaupload.com/?d=59NXTJ4U
005 http://www.megaupload.com/?d=OIYQNUDK
006 http://www.megaupload.com/?d=Z3WI6S80
007 http://www.megaupload.com/?d=93QHMYLT
008 http://www.megaupload.com/?d=S07ZDYT0
009 http://www.megaupload.com/?d=RLIH3NUA
010 http://www.megaupload.com/?d=U52QMPKQ
011 http://www.megaupload.com/?d=H0VNTPCS
012 http://www.megaupload.com/?d=EM8Y5VEG
013 http://www.megaupload.com/?d=ZEUJDQYO
014 http://www.megaupload.com/?d=T11Z7NCM
DISK 4 (14 Link Khoãng 1.3 GB)
001 http://www.megaupload.com/?d=OE0C0UB8
002 http://www.megaupload.com/?d=FBZ4LU1M
003 http://www.megaupload.com/?d=O9VEMM2A
004 http://www.megaupload.com/?d=APOJT57J
005 http://www.megaupload.com/?d=EKIT11OD
006 http://www.megaupload.com/?d=J5RDYYDP
007 http://www.megaupload.com/?d=WLBO3CZZ
008 http://www.megaupload.com/?d=8WM765WY
009 http://www.megaupload.com/?d=2RKVSMLW
010 http://www.megaupload.com/?d=ZCD4O9I2
011 http://www.megaupload.com/?d=HLH8R0T7
012 http://www.megaupload.com/?d=XVHBS017
013 http://www.megaupload.com/?d=NPY6EO7S
014 http://www.megaupload.com/?d=LMJ93IXL
DISK 5 (17 Link Khoãng 1.6 GB)
001 http://www.megaupload.com/?d=38GUYOL8
002 http://www.megaupload.com/?d=C2CED6UW
003 http://www.megaupload.com/?d=L97I01Y8
004 http://www.megaupload.com/?d=1FCCN0YL
005 http://www.megaupload.com/?d=AL8VJBBV
006 http://www.megaupload.com/?d=J1L6D1DZ
007 http://www.megaupload.com/?d=DO32ZY30
008 http://www.megaupload.com/?d=UKNR0RQQ
009 http://www.megaupload.com/?d=HRZD6VI8
010 http://www.megaupload.com/?d=376W1QW7
011 http://www.megaupload.com/?d=DZC2ZZDS
012 http://www.megaupload.com/?d=B4U375H3
013 http://www.megaupload.com/?d=QFQ7QLZW
014 http://www.megaupload.com/?d=VBNMY7W1
015 http://www.megaupload.com/?d=DVMAOSU1
016 http://www.megaupload.com/?d=3JCVYHG1
017 http://www.megaupload.com/?d=DECV86QO
DISK 6 (21 Link Khoãng 1.9 GB)
001 http://www.megaupload.com/?d=JP5HAI4P
002 http://www.megaupload.com/?d=RCUVT656
003 http://www.megaupload.com/?d=5M5LMHWG
004 http://www.megaupload.com/?d=T5EJNZVQ
005 http://www.megaupload.com/?d=VETP5U9S
006 http://www.megaupload.com/?d=MRB2S95D
007 http://www.megaupload.com/?d=ED3LG2BH
008 http://www.megaupload.com/?d=I3DR587I
009 http://www.megaupload.com/?d=PP57USB6
010 http://www.megaupload.com/?d=I8KYJ8VA
011 http://www.megaupload.com/?d=PBRVZVWO
012 http://www.megaupload.com/?d=IIT6VQNJ
013 http://www.megaupload.com/?d=2MUXS382
014 http://www.megaupload.com/?d=PTSP3WET
015 http://www.megaupload.com/?d=W3WVC7PJ
016 http://www.megaupload.com/?d=KE4TP78D
017 http://www.megaupload.com/?d=EXFAHHLE
018 http://www.megaupload.com/?d=HNRP3BEA
019 http://www.megaupload.com/?d=5AD5V6AT
020 http://www.megaupload.com/?d=PDRYK7E3
021 http://www.megaupload.com/?d=G08LM79N
DISK 7 THE END (24 Link Khoãng 2.6 GB)
001 http://www.megaupload.com/?d=UY6ETQ6C
002 http://www.megaupload.com/?d=SWG6FSKM
003 http://www.megaupload.com/?d=UW2CF4VQ
004 http://www.megaupload.com/?d=GIV00MDO
005 http://www.megaupload.com/?d=YQAQM4NW
006 http://www.megaupload.com/?d=IN0KBWOJ
007 http://www.megaupload.com/?d=N2MQDUEN
008 http://www.megaupload.com/?d=ZPDNYIH1
009 http://www.megaupload.com/?d=BXH3PHDH
010 http://www.megaupload.com/?d=1ZNIB92R
011 http://www.megaupload.com/?d=A16UWUIW
012 http://www.megaupload.com/?d=RVHD3A46
013 http://www.megaupload.com/?d=QWRAOVH0
014 http://www.megaupload.com/?d=9LSGS62M
015 http://www.megaupload.com/?d=RRF96ZWX
016 http://www.megaupload.com/?d=4TG0D0MA
017 http://www.megaupload.com/?d=HBNP9QXH
018 http://www.megaupload.com/?d=RV3NL95W
019 http://www.megaupload.com/?d=LGU4JKEE
020 http://www.megaupload.com/?d=0R6U1L4Z
021 http://www.megaupload.com/?d=MRHEVAQ8
022 http://www.megaupload.com/?d=K4KE5KLK
023 http://www.megaupload.com/?d=66G3WR59
024 http://www.megaupload.com/?d=K7M0ZRVH
THE END

OR
* Xin các bạn lưu ý :
Để phản ảnh vấn đề Mề Gà khóa link . Các bạn nào có Premium Account nên copy link và email cho họ mỗi khi gặp link bị khóa . Làm như thế càng nhiều người càng tốt , thì sau nầy họ mới không khóa link nữa.
Địa chỉ Email : support@megaupload.com

ĐÂY LÀ NHỮNG SOFWAVE CẦN THIẾT KHI XEM PHIM & JOIN PHIM NẾU CÁC BẠN CẦN THÌ DL VỀ NHÉ ==>
Download Divx
Download VLC player
Download K-Lite Mega Codec Pack
Sofwave cắt & joine http://www.megaupload.com/?d=A8D3JI3N

Tất cả link trọn bộ được bỏ trong folder . Các bạn nhấn vào link dưới đây và chờ chốc lát, sẽ có 1 folder mở ra , sau đó nhấn vào chữ "File Name" sẽ được sắp xếp theo thứ tự . Tiếp theo nhấn chữ "Next" sẽ được chuyển sang trang kế tiếp cho đến hết . Máy phải có Flash Media mới mở được folder .Trong Folder mỗi DVD ngắn dài GB khác nhau , đều đủ bộ .
Đang upload tiếp , khi thấy End là hết phim .
IPB Image
PHIM NẰM TRONG FOLDER NÀY ==>
http://www.megaupload.com/?f=0U27L81W

[/hide]
Mong Đuợc Sự ũng hộ thật đông Cũa bà con!!

IPB Image

Chia sẻ:
Tags: chuong hk dvd rip hk xua hoa son long tieng mau chuong rip avi son thanh thanh mau tieng 7 us long xua us
Xem Video: chuong hk dvd rip hk xua hoa son long tieng mau chuong rip avi son thanh thanh mau tieng 7 us long xua us Tải game avatar Tải game avatar Tải game tiến lên Tải game mobi army

More posts:
Miley Cyrus bất ngờ lồng tiếng trong ‘Vệ binh dải ngân hà 2′
Will Smith có thể lồng tiếng cho Thần Đèn trong phim ‘Aladdin’ mới
Hoa Sơn Luận Kiếm tháng 3 – Tự lực cánh sinh trên lôi đài 1 vs 1
Danh hài lồng tiếng series phim ‘Toy Story’ đã qua đời vì suy thận
Nước trong hồ lớn bất ngờ đổi thành… màu hồng
Hãy ngừng ngay bê tông hóa Sơn Trà!
Bí kíp để trở thành mẫu người yêu hoàn hảo nhưng hầu hết đàn ông không ai làm được
Kiều nữ vạn người mê trong Game of Thrones lộ clip lồng tiếng bom tấn Mass Effect: Andromeda
Ế khách, iPhone JetBlack thành màu rẻ nhất
Trước khi trở thành ‘Mẫu nữ nóng bỏng nhất Vbiz’, Minh Tú còm cõi, xấu lạ!
Tận mắt xem diễn viên Biệt Đội Đánh Thuê lồng tiếng cho Doomfist, báo hiệu hero mới nhất của Overwatch sắp ra mắt
Những “thảm họa mạng” 2016, Tùng Sơn, Thánh nữ Lâm Hằng giờ ở đâu?
TQ: Tàu cao tốc trắng tinh chạy một hồi thành màu nâu đất
Dàn sao ấn tượng lồng tiếng cho bom tấn hoạt hình ‘Sing’
Ngọc Trinh lồng tiếng cho phim ‘Đấu trường âm nhạc’
Đánh giá Hoa Sơn Luận Kiếm 3D: “Lẩu thập cẩm” liệu có thành công?
Quán quân X Factor kể chuyện lồng tiếng phim của Disney
Tặng 1000 Gift Code Hoa Sơn Luận Kiếm 3D nhân dịp mở cửa tại Việt Nam
Cùng soi Hoa Sơn Luận Kiếm 3D trong ngày đầu mở cửa tại Việt Nam
Chơi thử Hoa Sơn Luận Kiếm 3D: Game Việt đầu tiên có tính năng sinh con


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
Trắc nghiệm

 

Album hot nhất


Giới thiệu Games


Zanado - Sitemap - Bản rút gọn - Kho Game - Hot tags - Tofaco - Ongame mobi Time is now: 24th April 2017 - 02:21 PM
2, 3, 123, 5, 208, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 243, 50, 251, 53, 54, 56, 57, 58, 192, 61, 62, 63, 64, 65, 229, 69, 70, 71, 246, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 213, 110, 111, 252, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 126, 124, 125, 136, 133, 134, 137, 144, 167, 150, 151, 155, 158, 164, 166, 179, 181, 180, 210, 182, 185, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 49, 202, 197, 198, 247, 199, 200, 203, 204, 205, 206, 209, 211, 212, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 230, 231, 233, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 256, 245, 248