Tìm kiếm:

 
Reply to this topicStart new topic
> Hoa Sơn Thánh Mẩu -Chuỡng HK Xưa -US Lồng Tiếng- 7 DVD Rip Avi
Kim_Bang_2
bài viết 23 Jan 08 06:46
    Gửi vào: #1
Dân Sành Điệu Thành viên thứ: 62689 Tiền mặt: 10084500
Group Icon Tham gia: 23-January 08 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 220 No Yahoo Messenger


Hoa Sơn Thánh Mẩu - Chuỡng HK Xưa -US Lồng Tiếng- 7 DVD Rip Ra 7 Tập Avi

IPB ImageIPB ImageIPB Image

IPB Image======IPB Image

Phim Dài : 7 Tập
- Do 7 DVD Rip Ra Mổi Disk 1 Tập Avi Files
- Burning Trọn Bộ Ra Khoãng 3 DVD
US Lồng Tiếng
Link Dạng: DVD Rip AVI (720 X 480)
Chất Luợng Hình Ảnh Và Âm Thanh Khõi Chê
Link Size: Từ 1GB Đến Khoãng 2GB Mổi Tập
Diễn viên:
Uông Minh Toàn
Đuơng Phân Phân
Lô Hãi Bằng
Nhậm Đạt Huê ......[hide]
LINK PHIM :
DISK 1 (21 Link Khoãng 1.9 GB)
001 http://www.megaupload.com/?d=K0EKWSDP
002 http://www.megaupload.com/?d=XIS9CNTY
003 http://www.megaupload.com/?d=F7EKNN3O
004 http://www.megaupload.com/?d=GLEJXV00
005 http://www.megaupload.com/?d=OQ2OQUKZ
006 http://www.megaupload.com/?d=Z64G15G0
007 http://www.megaupload.com/?d=ZJ22FYQQ
008 http://www.megaupload.com/?d=1UZMHF10
009 http://www.megaupload.com/?d=LI7BLDF4
010 http://www.megaupload.com/?d=EM4AFWNU
011 http://www.megaupload.com/?d=8FOKQ6SO
012 http://www.megaupload.com/?d=8V9U7DJM
013 http://www.megaupload.com/?d=UWOQKWI2
014 http://www.megaupload.com/?d=JIWAURBQ
015 http://www.megaupload.com/?d=CCO9LPIB
016 http://www.megaupload.com/?d=SG2AEYDX
017 http://www.megaupload.com/?d=2053YS7L
018 http://www.megaupload.com/?d=M39YTBQ5
019 http://www.megaupload.com/?d=16Q3LICC
020 http://www.megaupload.com/?d=N0MBSE04
021 http://www.megaupload.com/?d=P90Z4VAG
DISK 2 (18 Link Khoãng 1.7 GB)
001 http://www.megaupload.com/?d=ZY91XKSO
002 http://www.megaupload.com/?d=PDDG680T
003 http://www.megaupload.com/?d=ACWVC11A
004 http://www.megaupload.com/?d=N6SZHCPO
005 http://www.megaupload.com/?d=2PY9KTRT
006 http://www.megaupload.com/?d=UMFOGMI9
007 http://www.megaupload.com/?d=C09UVXUN
008 http://www.megaupload.com/?d=ASCLRP2R
009 http://www.megaupload.com/?d=4V3DCS77
010 http://www.megaupload.com/?d=NAMHM74U
011 http://www.megaupload.com/?d=J8DHVFE4
012 http://www.megaupload.com/?d=FGWIGLEJ
013 http://www.megaupload.com/?d=Y54YYEUF
014 http://www.megaupload.com/?d=76T8RT5X
015 http://www.megaupload.com/?d=96VZM25S
016 http://www.megaupload.com/?d=0NK9WHS5
017 http://www.megaupload.com/?d=NP7FTHIW
018 http://www.megaupload.com/?d=DXUO99CW
DISK 3 (14 Link Khoãng 1.3 GB)
001 http://www.megaupload.com/?d=85UR9VST
002 http://www.megaupload.com/?d=3BINMII8
003 http://www.megaupload.com/?d=KD972DS6
004 http://www.megaupload.com/?d=59NXTJ4U
005 http://www.megaupload.com/?d=OIYQNUDK
006 http://www.megaupload.com/?d=Z3WI6S80
007 http://www.megaupload.com/?d=93QHMYLT
008 http://www.megaupload.com/?d=S07ZDYT0
009 http://www.megaupload.com/?d=RLIH3NUA
010 http://www.megaupload.com/?d=U52QMPKQ
011 http://www.megaupload.com/?d=H0VNTPCS
012 http://www.megaupload.com/?d=EM8Y5VEG
013 http://www.megaupload.com/?d=ZEUJDQYO
014 http://www.megaupload.com/?d=T11Z7NCM
DISK 4 (14 Link Khoãng 1.3 GB)
001 http://www.megaupload.com/?d=OE0C0UB8
002 http://www.megaupload.com/?d=FBZ4LU1M
003 http://www.megaupload.com/?d=O9VEMM2A
004 http://www.megaupload.com/?d=APOJT57J
005 http://www.megaupload.com/?d=EKIT11OD
006 http://www.megaupload.com/?d=J5RDYYDP
007 http://www.megaupload.com/?d=WLBO3CZZ
008 http://www.megaupload.com/?d=8WM765WY
009 http://www.megaupload.com/?d=2RKVSMLW
010 http://www.megaupload.com/?d=ZCD4O9I2
011 http://www.megaupload.com/?d=HLH8R0T7
012 http://www.megaupload.com/?d=XVHBS017
013 http://www.megaupload.com/?d=NPY6EO7S
014 http://www.megaupload.com/?d=LMJ93IXL
DISK 5 (17 Link Khoãng 1.6 GB)
001 http://www.megaupload.com/?d=38GUYOL8
002 http://www.megaupload.com/?d=C2CED6UW
003 http://www.megaupload.com/?d=L97I01Y8
004 http://www.megaupload.com/?d=1FCCN0YL
005 http://www.megaupload.com/?d=AL8VJBBV
006 http://www.megaupload.com/?d=J1L6D1DZ
007 http://www.megaupload.com/?d=DO32ZY30
008 http://www.megaupload.com/?d=UKNR0RQQ
009 http://www.megaupload.com/?d=HRZD6VI8
010 http://www.megaupload.com/?d=376W1QW7
011 http://www.megaupload.com/?d=DZC2ZZDS
012 http://www.megaupload.com/?d=B4U375H3
013 http://www.megaupload.com/?d=QFQ7QLZW
014 http://www.megaupload.com/?d=VBNMY7W1
015 http://www.megaupload.com/?d=DVMAOSU1
016 http://www.megaupload.com/?d=3JCVYHG1
017 http://www.megaupload.com/?d=DECV86QO
DISK 6 (21 Link Khoãng 1.9 GB)
001 http://www.megaupload.com/?d=JP5HAI4P
002 http://www.megaupload.com/?d=RCUVT656
003 http://www.megaupload.com/?d=5M5LMHWG
004 http://www.megaupload.com/?d=T5EJNZVQ
005 http://www.megaupload.com/?d=VETP5U9S
006 http://www.megaupload.com/?d=MRB2S95D
007 http://www.megaupload.com/?d=ED3LG2BH
008 http://www.megaupload.com/?d=I3DR587I
009 http://www.megaupload.com/?d=PP57USB6
010 http://www.megaupload.com/?d=I8KYJ8VA
011 http://www.megaupload.com/?d=PBRVZVWO
012 http://www.megaupload.com/?d=IIT6VQNJ
013 http://www.megaupload.com/?d=2MUXS382
014 http://www.megaupload.com/?d=PTSP3WET
015 http://www.megaupload.com/?d=W3WVC7PJ
016 http://www.megaupload.com/?d=KE4TP78D
017 http://www.megaupload.com/?d=EXFAHHLE
018 http://www.megaupload.com/?d=HNRP3BEA
019 http://www.megaupload.com/?d=5AD5V6AT
020 http://www.megaupload.com/?d=PDRYK7E3
021 http://www.megaupload.com/?d=G08LM79N
DISK 7 THE END (24 Link Khoãng 2.6 GB)
001 http://www.megaupload.com/?d=UY6ETQ6C
002 http://www.megaupload.com/?d=SWG6FSKM
003 http://www.megaupload.com/?d=UW2CF4VQ
004 http://www.megaupload.com/?d=GIV00MDO
005 http://www.megaupload.com/?d=YQAQM4NW
006 http://www.megaupload.com/?d=IN0KBWOJ
007 http://www.megaupload.com/?d=N2MQDUEN
008 http://www.megaupload.com/?d=ZPDNYIH1
009 http://www.megaupload.com/?d=BXH3PHDH
010 http://www.megaupload.com/?d=1ZNIB92R
011 http://www.megaupload.com/?d=A16UWUIW
012 http://www.megaupload.com/?d=RVHD3A46
013 http://www.megaupload.com/?d=QWRAOVH0
014 http://www.megaupload.com/?d=9LSGS62M
015 http://www.megaupload.com/?d=RRF96ZWX
016 http://www.megaupload.com/?d=4TG0D0MA
017 http://www.megaupload.com/?d=HBNP9QXH
018 http://www.megaupload.com/?d=RV3NL95W
019 http://www.megaupload.com/?d=LGU4JKEE
020 http://www.megaupload.com/?d=0R6U1L4Z
021 http://www.megaupload.com/?d=MRHEVAQ8
022 http://www.megaupload.com/?d=K4KE5KLK
023 http://www.megaupload.com/?d=66G3WR59
024 http://www.megaupload.com/?d=K7M0ZRVH
THE END

OR
* Xin các bạn lưu ý :
Để phản ảnh vấn đề Mề Gà khóa link . Các bạn nào có Premium Account nên copy link và email cho họ mỗi khi gặp link bị khóa . Làm như thế càng nhiều người càng tốt , thì sau nầy họ mới không khóa link nữa.
Địa chỉ Email : support@megaupload.com

ĐÂY LÀ NHỮNG SOFWAVE CẦN THIẾT KHI XEM PHIM & JOIN PHIM NẾU CÁC BẠN CẦN THÌ DL VỀ NHÉ ==>
Download Divx
Download VLC player
Download K-Lite Mega Codec Pack
Sofwave cắt & joine http://www.megaupload.com/?d=A8D3JI3N

Tất cả link trọn bộ được bỏ trong folder . Các bạn nhấn vào link dưới đây và chờ chốc lát, sẽ có 1 folder mở ra , sau đó nhấn vào chữ "File Name" sẽ được sắp xếp theo thứ tự . Tiếp theo nhấn chữ "Next" sẽ được chuyển sang trang kế tiếp cho đến hết . Máy phải có Flash Media mới mở được folder .Trong Folder mỗi DVD ngắn dài GB khác nhau , đều đủ bộ .
Đang upload tiếp , khi thấy End là hết phim .
IPB Image
PHIM NẰM TRONG FOLDER NÀY ==>
http://www.megaupload.com/?f=0U27L81W

[/hide]
Mong Đuợc Sự ũng hộ thật đông Cũa bà con!!

IPB Image

Chia sẻ:
Tags: chuong hk dvd rip hk xua hoa son long tieng mau chuong rip avi son thanh thanh mau tieng 7 us long xua us
Xem Video: chuong hk dvd rip hk xua hoa son long tieng mau chuong rip avi son thanh thanh mau tieng 7 us long xua us Tải game avatar Tải game avatar Tải game tiến lên Tải game mobi army

More posts:
Kỳ Án Nhà Thanh - A Pillow Case Of Mystery - 20/20 - FFVN lồng tiếngqv
Kỳ Án Nhà Thanh - A Pillow Case Of Mystery - 20/20 - FFVN lồng tiếngwrh
Hành Động Đột Phá - Breakthrough Action TVB 2007 - 25 Tập - VN Lồng Tiếng (Bản đẹp)dshet
Hành Động Đột Phá - Breakthrough Action TVB 2007 - 25 Tập - VN Lồng Tiếng (Bản đẹp)weh
Xuất Vị Giang Hồ - Road For The Heroes - 20/20 Remux US lồng tiếngdsgsg
Xuất Vị Giang Hồ - Road For The Heroes - 20/20 Remux US lồng tiếngwrg
Thái Hòa lồng tiếng cho chim Đỏ trong ‘Angry Birds’
Người Pháp tự nhuộm hàng loạt sông thành màu xanh lè
Ái tại xuân thiên 2014 | VN Lồng tiếng | 62/62 tậpds
Ái tại xuân thiên 2014 | VN Lồng tiếng | 62/62 tậpeath
Mưa bụi 1-9 DVDRip (avi)
Apple đã biến Rose Gold thành màu nam tính
Không Làm Người Hồng Kông 25/25 Lồng Tiếng
Không Làm Người Hồng Kông 25/25 Lồng Tiếng
Bên Nhau Trọn Đời (You Are My Sunshine) lồng tiếng - 36/36 tập
Bên Nhau Trọn Đời (You Are My Sunshine) lồng tiếng - 36/36 tập
Mưa bụi 1-3 DVDRip (avi)
Không Làm Người Hồng Kông 25/25 Đạt Phi Lồng Tiếnghfgh
Không Làm Người Hồng Kông 25/25 Đạt Phi Lồng Tiếnghfgh
Tây Du Ký 2: Tôn Ngộ Không Ba Lần Đánh Bạch Cốt Tinh The Monkey King 2 (2016) LỒNG TIẾNG


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
Trắc nghiệm

 

Album hot nhất


Giới thiệu Games


Siêu Mua - Sitemap - Bản rút gọn - Kho Game - Hot tags - Tofaco - Ongame mobi Time is now: 3rd May 2016 - 01:50 PM
2, 3, 123, 5, 208, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 243, 50, 251, 53, 54, 56, 57, 58, 192, 61, 62, 63, 64, 65, 229, 69, 70, 71, 246, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 213, 110, 111, 252, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 126, 124, 125, 136, 133, 134, 137, 144, 167, 150, 151, 155, 158, 164, 166, 179, 181, 180, 210, 182, 185, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 49, 202, 197, 198, 247, 199, 200, 203, 204, 205, 206, 209, 211, 212, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 230, 231, 233, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 256, 245, 248