Tìm kiếm:

> Giải Mã Tình Anh [Trương Quỳnh Anh][30T]
Tham Tu
bài viết 22 Jul 11 07:52
    Gửi vào: #1
Bảo Kê Thành viên thứ: 602813 Tiền mặt: 78560
Group Icon Tham gia: 2-April 11 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 390 No Yahoo Messenger


“Giãi Mã Tình Anh“ của đạo diễn Nguyễn Xuân Cường là một sự sẻ chia, cảm thông với sự “lạc lối” của con người, khẳng định tình yêu chân chính giúp họ quay về với tình yêu chân thật của mình. Bộ phim gởi gấm một lời cảnh tỉnh chung về cuộc sống bon chen trước bộ mặt giả nhân giả nghĩa nấp đằng sau là tâm địa tối tăm, lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của người khác để mưu lợi cho mình.Bên cạnh đó ““ Giãi Mã Tình Anh “ còn ẩn dụ trong đó một lời trách nhẹ nhàng với tư tưởng “ môn đăng hội đối” “ trọng nam khinh nữ” vẫn còn tồn tại trong số ít gia đình hiện nay.Các diễn viên thể hiện như: Quỳnh Anh, Hoàng Anh, Trương Quốc Minh, Giang Thanh, Tấn Phát, Công Hậu, Kim Thoa, Diễm Kiều… sẽ bắt đầu dấu mình trong những khoảnh khắc éo le, nghiệt ngã, chen vào đó những tình huống hài hước dí dõm, mang đến cho người xem những cảm nhận gần gũi với cuộc sống đời thường. Bộ phim “ Giãi Mã Tình Anh “ đạt khá nhiều kỳ vọng thành công khi phát sóng.

Tập 1:
http://www.megaupload.com/?d=CUNGYHPR
http://www.megaupload.com/?d=F4W3H0UU
http://www.megaupload.com/?d=D1AGANJA
http://www.megaupload.com/?d=3YOW36TN
http://www.megaupload.com/?d=AJJ9JTKY
http://www.megaupload.com/?d=F5GYO9SR
Tập 2:
http://www.megaupload.com/?d=VTE0QZNY
http://www.megaupload.com/?d=XP1IFPEA
http://www.megaupload.com/?d=XMOD53EE
http://www.megaupload.com/?d=QPED4YRR
http://www.megaupload.com/?d=CS91S6ER
http://www.megaupload.com/?d=VP2SXA50
Tập 3:
http://www.megaupload.com/?d=QKDXA0FF
http://www.megaupload.com/?d=HDIVHEC4
http://www.megaupload.com/?d=V13RIQNU
http://www.megaupload.com/?d=NWO14TOD
http://www.megaupload.com/?d=M86F50Z0
http://www.megaupload.com/?d=S0O83JEJ
Tập 4:
http://www.megaupload.com/?d=FQTIHPU0
http://www.megaupload.com/?d=8P948RE9
http://www.megaupload.com/?d=TR3B5NQ6
http://www.megaupload.com/?d=7VLNZMKM
http://www.megaupload.com/?d=PPY1B2KV
http://www.megaupload.com/?d=7FPPT2A9
Tập 5:
http://www.megaupload.com/?d=B8FNS0G4
http://www.megaupload.com/?d=654GJ8KD
http://www.megaupload.com/?d=V57VCRNG
http://www.megaupload.com/?d=1SRKC5HD
http://www.megaupload.com/?d=WZ7E9EOE
http://www.megaupload.com/?d=L7HCD48Y
Tập 6:
http://www.megaupload.com/?d=7QKU5YQB
http://www.megaupload.com/?d=RDDQRRVY
http://www.megaupload.com/?d=D4D56546
http://www.megaupload.com/?d=XXNYPCYH
http://www.megaupload.com/?d=QF7DZWXC
http://www.megaupload.com/?d=W7GYC62Q
Tập 7:
http://www.megaupload.com/?d=S8AHFG6F
http://www.megaupload.com/?d=D3Q7ZKTA
http://www.megaupload.com/?d=J592WRMR
http://www.megaupload.com/?d=I905KBK4
http://www.megaupload.com/?d=8KXBLC4R
http://www.megaupload.com/?d=D7RZ0TO5
Tập 8:
http://www.megaupload.com/?d=4I197MNM
http://www.megaupload.com/?d=1HL16CQ2
http://www.megaupload.com/?d=8XMO0AHF
http://www.megaupload.com/?d=7MOUTQTZ
http://www.megaupload.com/?d=749MFAH0
http://www.megaupload.com/?d=K8S6E4UR
Tập 9:
http://www.megaupload.com/?d=HXPTDOAC
http://www.megaupload.com/?d=VNAVAD2S
http://www.megaupload.com/?d=DX0IEFNP
http://www.megaupload.com/?d=NLC2VHHK
http://www.megaupload.com/?d=PDYXKF36
http://www.megaupload.com/?d=TKVZP9HB
Tập 10:
http://www.megaupload.com/?d=9U5GLLH5
http://www.megaupload.com/?d=YUVGCGG2
http://www.megaupload.com/?d=BX0HZJXH
http://www.megaupload.com/?d=VTF5EKDH
http://www.megaupload.com/?d=DBGCAF7D
http://www.megaupload.com/?d=NFX0ZCV9
Tập 11:
http://www.megaupload.com/?d=44VEIXKK
http://www.megaupload.com/?d=6X4QWSA1
http://www.megaupload.com/?d=APDFXG3W
http://www.megaupload.com/?d=GA09VAB3
http://www.megaupload.com/?d=UB0V5BAE
http://www.megaupload.com/?d=C6B6W3HQ
Tập 12:
http://www.megaupload.com/?d=XA3VGWOM
http://www.megaupload.com/?d=YK9NJ9MF
http://www.megaupload.com/?d=PIECEMAQ
http://www.megaupload.com/?d=2P6G7CJT
http://www.megaupload.com/?d=8TU3ESKW
http://www.megaupload.com/?d=4HWUG9ZA
Tập 13:
http://www.megaupload.com/?d=6LUFT9M7
http://www.megaupload.com/?d=IO4JRSLV
http://www.megaupload.com/?d=YGONH9VF
http://www.megaupload.com/?d=JUGRYOU0
http://www.megaupload.com/?d=DYFFZPKK
http://www.megaupload.com/?d=2P239G5A
Tập 14:
http://www.megaupload.com/?d=42QHRPBV
http://www.megaupload.com/?d=QH6ODNII
http://www.megaupload.com/?d=FZ95GTJ7
http://www.megaupload.com/?d=OOMWCCC0
http://www.megaupload.com/?d=6Z7M9J8B
http://www.megaupload.com/?d=GOZ8D2BA
Tập 15:
http://www.megaupload.com/?d=N5523HNW
http://www.megaupload.com/?d=EDEPP6MH
http://www.megaupload.com/?d=EOL1S0EO
http://www.megaupload.com/?d=BGU35417
http://www.megaupload.com/?d=92TNXSU0
http://www.megaupload.com/?d=YRYHG9CO
Tập 16:
http://www.megaupload.com/?d=QB0Y9PPB
http://www.megaupload.com/?d=KDK0AUCD
http://www.megaupload.com/?d=IIFZRCAB
http://www.megaupload.com/?d=OVW5JMF5
http://www.megaupload.com/?d=UDDXCVKJ
http://www.megaupload.com/?d=NDGLIVE7
Tập 17:
http://www.megaupload.com/?d=7VW5D47L
http://www.megaupload.com/?d=MMTE61H8
http://www.megaupload.com/?d=RTM5NBFM
http://www.megaupload.com/?d=DBV5EL2Q
http://www.megaupload.com/?d=8QCFXMXH
http://www.megaupload.com/?d=80MQXM6G
Tập 18:
http://www.megaupload.com/?d=I7ZC3GS9
http://www.megaupload.com/?d=XLOD9HKQ
http://www.megaupload.com/?d=7IPD0243
http://www.megaupload.com/?d=GO8RGFYW
http://www.megaupload.com/?d=D4YDXB3X
http://www.megaupload.com/?d=VJLQLBQP
Tập 19:
http://www.megaupload.com/?d=Z02P1WQL
http://www.megaupload.com/?d=P832BZ36
http://www.megaupload.com/?d=77CA7X17
http://www.megaupload.com/?d=1R1XYDRM
http://www.megaupload.com/?d=RB60YA52
http://www.megaupload.com/?d=FPDE1RKY
Tập 20:
http://www.megaupload.com/?d=G7LCO946
http://www.megaupload.com/?d=NBGOYCQO
http://www.megaupload.com/?d=6X3E6HB8
http://www.megaupload.com/?d=7F4QLTGK
http://www.megaupload.com/?d=ZOXEHE8F
http://www.megaupload.com/?d=1090R4UB
Tập 21:
http://www.megaupload.com/?d=78HM6T20
http://www.megaupload.com/?d=26RFEQP0
http://www.megaupload.com/?d=FM71AV0O
http://www.megaupload.com/?d=0K68GSYK
http://www.megaupload.com/?d=P52YIWCU
http://www.megaupload.com/?d=FSYGLXJ8
Tập 22:
http://www.megaupload.com/?d=ZSGPBSE5
http://www.megaupload.com/?d=TNJJABQG
http://www.megaupload.com/?d=TZWD5F8O
http://www.megaupload.com/?d=NF1LL923
http://www.megaupload.com/?d=WFFW4GJ1
http://www.megaupload.com/?d=MN7X10RF
Tập 23:
http://www.megaupload.com/?d=7Q1GT1P9
http://www.megaupload.com/?d=2B4UWBM9
http://www.megaupload.com/?d=FSMOJLW1
http://www.megaupload.com/?d=M534P5R0
http://www.megaupload.com/?d=KO4G5YAJ
http://www.megaupload.com/?d=KUN1JDZK
Tập 24:
http://www.megaupload.com/?d=ZKYJ8DRI
http://www.megaupload.com/?d=VMWA47ES
http://www.megaupload.com/?d=BBU4OKOL
http://www.megaupload.com/?d=43MRZC41
http://www.megaupload.com/?d=T8JO4GMD
http://www.megaupload.com/?d=6FCZBMHD
Tập 25:
http://www.megaupload.com/?d=OETO4PMG
http://www.megaupload.com/?d=HFVY3P5J
http://www.megaupload.com/?d=JSCJOLFV
http://www.megaupload.com/?d=TA9VO3QU
http://www.megaupload.com/?d=BNJFWV2B
http://www.megaupload.com/?d=VJNS0BSW
Tập 26:
http://www.megaupload.com/?d=KWZJ39Z9
http://www.megaupload.com/?d=YH4VV4BT
http://www.megaupload.com/?d=NTM61T6F
http://www.megaupload.com/?d=XQU0QQQI
http://www.megaupload.com/?d=UX7K87QV
http://www.megaupload.com/?d=EV866NQE
Tập 27:
http://www.megaupload.com/?d=QHNI5G5C
http://www.megaupload.com/?d=6LXKVTAQ
http://www.megaupload.com/?d=PF6F60EF
http://www.megaupload.com/?d=2QWYNFO1
http://www.megaupload.com/?d=0M6NEJYY
http://www.megaupload.com/?d=T8PTEUFU
Tập 28:
http://www.megaupload.com/?d=8V8G0U42
http://www.megaupload.com/?d=1KTZDKWI
http://www.megaupload.com/?d=IMSWM2DW
http://www.megaupload.com/?d=FZFN73NM
http://www.megaupload.com/?d=EPTUG5XU
http://www.megaupload.com/?d=R802ESPI
Tập 29:
http://www.megaupload.com/?d=KU6EYOJ5
http://www.megaupload.com/?d=JSA2OB01
http://www.megaupload.com/?d=OV0563YC
http://www.megaupload.com/?d=Y9GQTTX3
http://www.megaupload.com/?d=O2MCXEHQ
http://www.megaupload.com/?d=OS4D4E9H
Tập 30:
http://www.megaupload.com/?d=9FH399TU
http://www.megaupload.com/?d=6R5KGW8O
http://www.megaupload.com/?d=PDFLW3PH
http://www.megaupload.com/?d=MZ8QXCNN
http://www.megaupload.com/?d=WU73GHIJ
http://www.megaupload.com/?d=Q17TM55V
End!

Được chỉnh sửa bởi Tham Tu on 03 Sep 11 03:29
Chia sẻ:
Tags: anh truong giai ma ma tinh quynh anh30t tinh anh truong quynh
Xem Video: anh truong giai ma ma tinh quynh anh30t tinh anh truong quynh Tải game avatar Tải game avatar Tải game tiến lên Tải game mobi army

More posts:
Trương Quỳnh Anh khoe vai trần, eo thon ở sự kiện
Trương Quỳnh Anh gợi ý mặc đẹp cho chị em công sở
Gia đình Tim – Trương Quỳnh Anh cùng trình diễn thời trang
Phục sát đất “tài” mặc quần bó sát “nghẹt thở” của Trấn Thành, Trường Giang
Trương Quỳnh Anh cứ đi biển là “dìm hàng” gái trẻ
Ông xã sẵn sàng chụp ảnh Trương Quỳnh Anh gợi cảm thế này
Phải lòng trước anh trưởng phòng đã có gia đình
Những dại khờ mà tình yêu mang lại trong cuộc sống
Giải mã bí ẩn nhiễm sắc thể X, Y, SRY
Giải mã bí ẩn về cái chết của “công chúa tóc mây” nước Nga
Giải mã những giấc mơ về ‘chuyện ấy’
Trương Quỳnh Anh livestream khiến mày râu mất bình tĩnh
Giải mã chiêm tinh cực chuẩn kỳ 1: Giấc mơ thấy những quân bài
Giải mã ‘lý do đặc biệt’ khiến hot girl Hàn Quốc team Noo Phước Thịnh nhanh chóng chạm mốc 10 triệu view
Học lỏm bí quyết dưỡng da của Trương Quỳnh Anh với nguyên liệu chưa đến 10 ngàn đồng
“Lệnh bài 86” trên những ôtô đậu trước trụ sở, UBND TP.HCM “giải mã” thế nào?
Giải mã tiên đoán kinh ngạc của nhà tiên tri Nostradamus về nước Nga
Bom tấn ‘Batman v Superman’ ẵm bốn giải Mâm xôi vàng
Giải mã hiện tượng “cổng thế giới thứ 2″ trong hồ ở Mỹ
Duy Mạnh hóa giải mâu thuẫn với Tuấn Hưng nhờ hành động bất ngờ


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
3 Pages V  1 2 3 >  
Reply to this topicStart new topic
Replies(1 - 9)
Tham Tu
bài viết 25 Jul 11 04:16
    Gửi vào: #2
Bảo Kê Thành viên thứ: 602813 Tiền mặt: 78560
Group Icon Tham gia: 2-April 11 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 390 No Yahoo Messenger
Cập nhật tập 3


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Tham Tu
bài viết 26 Jul 11 07:53
    Gửi vào: #3
Bảo Kê Thành viên thứ: 602813 Tiền mặt: 78560
Group Icon Tham gia: 2-April 11 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 390 No Yahoo Messenger
Cập nhật tập 4


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Tham Tu
bài viết 27 Jul 11 02:58
    Gửi vào: #4
Bảo Kê Thành viên thứ: 602813 Tiền mặt: 78560
Group Icon Tham gia: 2-April 11 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 390 No Yahoo Messenger
Cập nhật tập 5


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Tham Tu
bài viết 28 Jul 11 03:21
    Gửi vào: #5
Bảo Kê Thành viên thứ: 602813 Tiền mặt: 78560
Group Icon Tham gia: 2-April 11 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 390 No Yahoo Messenger
Cập nhật tập 6


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Tham Tu
bài viết 29 Jul 11 07:07
    Gửi vào: #6
Bảo Kê Thành viên thứ: 602813 Tiền mặt: 78560
Group Icon Tham gia: 2-April 11 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 390 No Yahoo Messenger
Cập nhật tập 7


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Tham Tu
bài viết 02 Aug 11 04:12
    Gửi vào: #7
Bảo Kê Thành viên thứ: 602813 Tiền mặt: 78560
Group Icon Tham gia: 2-April 11 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 390 No Yahoo Messenger
Cập nhật tập 9


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Tham Tu
bài viết 03 Aug 11 03:48
    Gửi vào: #8
Bảo Kê Thành viên thứ: 602813 Tiền mặt: 78560
Group Icon Tham gia: 2-April 11 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 390 No Yahoo Messenger
Cập nhật tập 10


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Tham Tu
bài viết 04 Aug 11 07:48
    Gửi vào: #9
Bảo Kê Thành viên thứ: 602813 Tiền mặt: 78560
Group Icon Tham gia: 2-April 11 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 390 No Yahoo Messenger
Cập nhật tập 11


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Tham Tu
bài viết 05 Aug 11 02:46
    Gửi vào: #10
Bảo Kê Thành viên thứ: 602813 Tiền mặt: 78560
Group Icon Tham gia: 2-April 11 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 390 No Yahoo Messenger
Cập nhật tập 12


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

3 Pages V  1 2 3 >
Reply to this topicStart new topic
Trắc nghiệm

 

Album hot nhất


Giới thiệu Games


Zanado - Sitemap - Bản rút gọn - Kho Game - Hot tags - Tofaco - Ongame mobi Time is now: 29th March 2017 - 08:21 PM
2, 3, 123, 5, 208, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 243, 50, 251, 53, 54, 56, 57, 58, 192, 61, 62, 63, 64, 65, 229, 69, 70, 71, 246, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 213, 110, 111, 252, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 126, 124, 125, 136, 133, 134, 137, 144, 167, 150, 151, 155, 158, 164, 166, 179, 181, 180, 210, 182, 185, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 49, 202, 197, 198, 247, 199, 200, 203, 204, 205, 206, 209, 211, 212, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 230, 231, 233, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 256, 245, 248