Tìm kiếm:

 
Reply to this topicStart new topic
> CHINA - DragonTV - Nữ Y Minh Phi Truyện - 38/50 Tập LT [Multi]
sosothat
bài viết 06 Aug 16 01:50
    Gửi vào: #1
Đại Ca Thành viên thứ: 778148 Tiền mặt: 259510
Group Icon Tham gia: 16-October 15 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 519 No Yahoo Messenger

CHINA - DragonTV - Nữ Y Minh Phi Truyện - 38/50 Tập LT [Multi]Genre: period, romance, inspirational
Broadcast network: Dragon TV, Jiangsu TV
Episodes: 50


Cast
Liu Shi Shi as Tan Yun Xian
Zhang Zi Mu as young Yun Xian
Wallace Huo as Zhu Qi Zhen
Lou Yun Hao as young Zhu Qi Zhen
Huang Xuan as Zhu Qi Yu
Wu Ze Jin Xi as young Zhu Qi Yu
Yuan Wen Kang as Ye Xian
Li Chao as Bayan Temür, Ye Xian's younger brother
Feng Li Li as Tuo Buhua, Ye Xian's younger sister
Zuo Jin Zhu as Meng Duo
Zhu Hong as Chen Biniang
Yu Sha Sha as Zisu
Lv Liang as Yu Dongyang


DOWNLOAD


Rapidgator
NuYMinhPhi_01.avi
NuYMinhPhi_02.avi
NuYMinhPhi_03.avi
NuYMinhPhi_04.avi
NuYMinhPhi_05.avi
NuYMinhPhi_06.avi
NuYMinhPhi_07.avi
NuYMinhPhi_08.avi
NuYMinhPhi_09.avi
NuYMinhPhi_10.avi
NuYMinhPhi_11.avi
NuYMinhPhi_12.avi
NuYMinhPhi_13.avi
NuYMinhPhi_14.avi
NuYMinhPhi_15.avi
NuYMinhPhi_16.avi
NuYMinhPhi_17.avi
NuYMinhPhi_18.avi
NuYMinhPhi_19.avi
NuYMinhPhi_20.avi
NuYMinhPhi_21.avi
NuYMinhPhi_22.avi
NuYMinhPhi_23.avi
NuYMinhPhi_24.avi
NuYMinhPhi_25.avi
NuYMinhPhi_26.avi
NuYMinhPhi_27.avi
NuYMinhPhi_28.avi
NuYMinhPhi_29.avi
NuYMinhPhi_30.avi
NuYMinhPhi_31.avi
NuYMinhPhi_32.avi
NuYMinhPhi_33.avi
NuYMinhPhi_34.avi
NuYMinhPhi_35.avi
NuYMinhPhi_36.avi
NuYMinhPhi_37.avi
NuYMinhPhi_38.avi
...

Uploaded
NuYMinhPhi_01.avi
NuYMinhPhi_02.avi
NuYMinhPhi_03.avi
NuYMinhPhi_04.avi
NuYMinhPhi_05.avi
NuYMinhPhi_06.avi
NuYMinhPhi_07.avi
NuYMinhPhi_08.avi
NuYMinhPhi_09.avi
NuYMinhPhi_10.avi
NuYMinhPhi_11.avi
NuYMinhPhi_12.avi
NuYMinhPhi_13.avi
NuYMinhPhi_14.avi
NuYMinhPhi_15.avi
NuYMinhPhi_16.avi
NuYMinhPhi_17.avi
NuYMinhPhi_18.avi
NuYMinhPhi_19.avi
NuYMinhPhi_20.avi
NuYMinhPhi_21.avi
NuYMinhPhi_22.avi
NuYMinhPhi_23.avi
NuYMinhPhi_24.avi
NuYMinhPhi_25.avi
NuYMinhPhi_26.avi
NuYMinhPhi_27.avi
NuYMinhPhi_28.avi
NuYMinhPhi_29.avi
NuYMinhPhi_30.avi
NuYMinhPhi_31.avi
NuYMinhPhi_32.avi
NuYMinhPhi_33.avi
NuYMinhPhi_34.avi
NuYMinhPhi_35.avi
NuYMinhPhi_36.avi
NuYMinhPhi_37.avi
NuYMinhPhi_38.avi
...

Subyshare
NuYMinhPhi_01.avi - 539.0 MB
NuYMinhPhi_02.avi - 524.2 MB
NuYMinhPhi_03.avi - 532.8 MB
NuYMinhPhi_04.avi - 550.8 MB
NuYMinhPhi_05.avi - 522.7 MB
NuYMinhPhi_06.avi - 524.6 MB
NuYMinhPhi_07.avi - 545.0 MB
NuYMinhPhi_08.avi - 515.3 MB
NuYMinhPhi_09.avi - 540.6 MB
NuYMinhPhi_10.avi - 528.0 MB
NuYMinhPhi_11.avi - 508.2 MB
NuYMinhPhi_12.avi - 534.5 MB
NuYMinhPhi_13.avi - 527.0 MB
NuYMinhPhi_14.avi - 537.4 MB
NuYMinhPhi_15.avi - 552.6 MB
NuYMinhPhi_16.avi - 515.8 MB
NuYMinhPhi_17.avi - 515.8 MB
NuYMinhPhi_18.avi - 512.9 MB
NuYMinhPhi_19.avi - 521.0 MB
NuYMinhPhi_20.avi - 507.4 MB
NuYMinhPhi_21.avi - 519.1 MB
NuYMinhPhi_22.avi - 513.1 MB
NuYMinhPhi_23.avi - 533.0 MB
NuYMinhPhi_24.avi - 514.7 MB
NuYMinhPhi_25.avi - 506.8 MB
NuYMinhPhi_26.avi - 518.3 MB
NuYMinhPhi_27.avi - 519.6 MB
NuYMinhPhi_28.avi - 520.9 MB
NuYMinhPhi_29.avi - 523.4 MB
NuYMinhPhi_30.avi - 522.6 MB
NuYMinhPhi_31.avi - 508.0 MB
NuYMinhPhi_32.avi - 522.7 MB
NuYMinhPhi_33.avi - 515.5 MB
NuYMinhPhi_34.avi - 505.6 MB
NuYMinhPhi_35.avi - 511.4 MB
NuYMinhPhi_36.avi - 526.6 MB
NuYMinhPhi_37.avi - 519.7 MB
NuYMinhPhi_38.avi - 526.8 MB
...

OpenLoad <-- Free Download Unlimited
https://openload.co/f/T2uFt2xzdPY
https://openload.co/f/2m3Kvq-UUhY
https://openload.co/f/lG1HoQIJfF0
https://openload.co/f/XNlxjlO1qmY
https://openload.co/f/VLGuGNsoRiY
https://openload.co/f/Bd4kyWkQmpg
https://openload.co/f/7RR_ZAysMvk
https://openload.co/f/SvcveJVSSYk
https://openload.co/f/ERiJ8vAwhFQ
https://openload.co/f/CE52NPNq-gc
https://openload.co/f/KLWm5_i6I9A
https://openload.co/f/jM7eq_xAgKw
https://openload.co/f/a7nfbbz3O3Y
https://openload.co/f/XoqP1qCm_Kg
https://openload.co/f/HebirnVSmr4
https://openload.co/f/dpAXEsd808g
https://openload.co/f/h7llKeoT4i8
https://openload.co/f/1X2A9Tut_Hw
https://openload.co/f/WI-4shxv9ZU
https://openload.co/f/qmsxifGpHSg
https://openload.co/f/9CaMQ9h-jdU
https://openload.co/f/9EubPIdo1pg
https://openload.co/f/7FgF5uSB16k
https://openload.co/f/MHg_lFEuQ2w
https://openload.co/f/LCo8_Uw0w0U
https://openload.co/f/4DKeAnJIQbg
https://openload.co/f/Frn2jyHSDRM
https://openload.co/f/yHOdRmenMfs
https://openload.co/f/V4xGWE0sOaU
https://openload.co/f/U5F5JNhRMNE
https://openload.co/f/iacdjCHruGo
https://openload.co/f/af51rmakoiQ
https://openload.co/f/E8gGLiUd0rI
https://openload.co/f/2icxgH4WIZU
https://openload.co/f/1QxUZaTMahs
https://openload.co/f/0g2_28_lefU
https://openload.co/f/8lP-Ad0jPVI
https://openload.co/f/hnEe4pcKT8w


FileFactory
http://www.filefactory.com/file/5hzuzci8i9...YMinhPhi_01.avi
http://www.filefactory.com/file/4w45lgypm6...YMinhPhi_02.avi
http://www.filefactory.com/file/731c2jubxf...YMinhPhi_03.avi
http://www.filefactory.com/file/50wroa2ow9...YMinhPhi_04.avi
http://www.filefactory.com/file/19dhc1cd8m...YMinhPhi_05.avi
http://www.filefactory.com/file/3lx7h617ts...YMinhPhi_06.avi
http://www.filefactory.com/file/4t0b8ix790...YMinhPhi_07.avi
http://www.filefactory.com/file/418mdxxsqf...YMinhPhi_08.avi
http://www.filefactory.com/file/1n78iuhfwz...YMinhPhi_09.avi
http://www.filefactory.com/file/q2fxxqff3p...YMinhPhi_10.avi
http://www.filefactory.com/file/j1la8deofb...YMinhPhi_11.avi
http://www.filefactory.com/file/7d0nq1r07d...YMinhPhi_12.avi
http://www.filefactory.com/file/5pg44xzrow...YMinhPhi_13.avi
http://www.filefactory.com/file/1c87lg6aid...YMinhPhi_14.avi
http://www.filefactory.com/file/6v5i18431m...YMinhPhi_15.avi
http://www.filefactory.com/file/53f3222gzq...YMinhPhi_16.avi
http://www.filefactory.com/file/6vgpyc2ynd...YMinhPhi_17.avi
http://www.filefactory.com/file/5f8cuguu6j...YMinhPhi_18.avi
http://www.filefactory.com/file/2gkju9g76j...YMinhPhi_19.avi
http://www.filefactory.com/file/1yuihcbd8m...YMinhPhi_20.avi
http://www.filefactory.com/file/77l4encfxt...YMinhPhi_21.avi
http://www.filefactory.com/file/6hnvvjdpor...YMinhPhi_22.avi
http://www.filefactory.com/file/kd9linqtyd...YMinhPhi_23.avi
http://www.filefactory.com/file/nd31th39sh...YMinhPhi_24.avi
http://www.filefactory.com/file/4fesbid4cj...YMinhPhi_25.avi
http://www.filefactory.com/file/48bd7paai7...YMinhPhi_26.avi
http://www.filefactory.com/file/2z7p0cufe4...YMinhPhi_27.avi
http://www.filefactory.com/file/47t5rghob3...YMinhPhi_28.avi
http://www.filefactory.com/file/1xi6iz7psc...YMinhPhi_29.avi
http://www.filefactory.com/file/4zh864b0u0...YMinhPhi_30.avi
http://www.filefactory.com/file/60ya37ndf5...YMinhPhi_31.avi
http://www.filefactory.com/file/6ojj8dm69u...YMinhPhi_32.avi
http://www.filefactory.com/file/24g6e1dby8...YMinhPhi_33.avi
http://www.filefactory.com/file/2sjqyf5rdz...YMinhPhi_34.avi
http://www.filefactory.com/file/794dhb2kno...YMinhPhi_35.avi
http://www.filefactory.com/file/nh11u4b0u6...YMinhPhi_36.avi
http://www.filefactory.com/file/5ublnnt7bx...YMinhPhi_37.avi
http://www.filefactory.com/file/4d3ln93fxu...YMinhPhi_38.avi

===
Buy or Renew Premium Account via PayPal
mua Hoặc Gia hạn Premium Account bằng paypal
Contact us: FileJubo@gmail.com
===
Chia sẻ:
Tags: 3850 tap china dragontv dragontv nu lt multi minh phi phi truyen tap lt truyen 3850 y minh
Xem Video: 3850 tap china dragontv dragontv nu lt multi minh phi phi truyen tap lt truyen 3850 y minh Tải game avatar Tải game avatar Tải game tiến lên Tải game mobi army

More posts:
Hà My thay Minh Tuyết song ca với Quang Lê
Vô tình thấy vợ để quên thứ đó trong phòng ngủ tôi mới bủn rủn hiểu ra vì sao cả tháng nay mình lại được thoải mái đi gái thâu đêm như vậy
9 sai lầm 99,9% phụ nữ đang mắc phải không khác gì tự đày mình xuống địa ngục
Vụ bố xả thân bảo vệ con gái: Nhóm sát thủ “số má” đầy mình
Đại gia Việt kiều Mỹ: “Mình thích thì mình lên Vip 11 thôi, chứ ngán gì đua top!”
The Face: Vai ác sẽ là Hoàng Thùy, Lan Khuê hay Minh Tú?
Hoàng Thùy – Minh Tú thế chỗ Hà Hồ – Phạm Hương làm HLV The Face
Cựu sao Premier League cho cún luyện tập thay mình
Tôi thấy mình quá may mắn dù chồng không phải trụ cột tài chính
Cô gái có “biệt tài” khiến mọi người hoảng hồn bỏ chạy khi nhìn thấy mình
hello everbody, mình là thành viên mới
Diện nội y, “thả rông” tập nhảy: Minh Hằng, Hương Giang khiến fan đứng tim
‘Sự ngu ngơ, dịu dàng của em khiến chồng chị thấy mình thật giỏi giang, đó là điều mà chị không làm được’
Tuổi 23, ta thấy mình vẫn chênh vênh giữa cuộc đời….
Rò rỉ đoạn nói chuyện cho thấy Faker biết trước 3 giây mình sẽ có pha xoáy Orianna hay nhất trong lịch sử LMHT
Sự ngu ngơ của em khiến chồng chị thấy mình thật giỏi giang, điều chị không làm được
Thương người thế là đủ rồi, bây giờ thương lấy mình thôi
‘Gái nhảy’ Minh Thư thả dáng, khoe chân nuột nà khó tin trên phố
Hoa hậu Diễm Hương: ‘Từ khi có con, tôi thấy mình là siêu nhân’
‘Gái nhảy’ Minh Thư thả dáng trên phố


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
Trắc nghiệm

 

Album hot nhất


Giới thiệu Games


Zanado - Sitemap - Bản rút gọn - Kho Game - Hot tags - Tofaco - Ongame mobi Time is now: 30th April 2017 - 08:19 AM
2, 3, 123, 5, 208, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 243, 50, 251, 53, 54, 56, 57, 58, 192, 61, 62, 63, 64, 65, 229, 69, 70, 71, 246, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 213, 110, 111, 252, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 126, 124, 125, 136, 133, 134, 137, 144, 167, 150, 151, 155, 158, 164, 166, 179, 181, 180, 210, 182, 185, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 49, 202, 197, 198, 247, 199, 200, 203, 204, 205, 206, 209, 211, 212, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 230, 231, 233, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 256, 245, 248