Tìm kiếm:

 
Reply to this topicStart new topic
> ASIA 70 DVD BLURAY NGUYÊN GỐC 1080i Blu-ray[42.3G] DVD5|DVD9|DVDRIP [MULTI]
anhtulua
bài viết 12 Aug 12 07:40
    Gửi vào: #1
Đại Ca Thành viên thứ: 731812 Tiền mặt: 264710
Group Icon Tham gia: 8-January 12 Được cám ơn: 0
Nhóm: Members Bài viết: 533 No Yahoo MessengerASIA 70 DVD BLURAY NGUYÊN GỐC

Nếu Link die vui lòng vào đây
http://pastebin.com/raw.php?i=HZsduchN
Nếu acc Ryushare của a/c hết hạn,xin vui lòng đừng gia hạn acc đó,mà hãy mua acc mới trên link này ủng hộ mình: CLICK HERE
Đưa lần lên cho các bạn down trước nhé
Ryushare
9 File
QUOTE


Hotfile

QUOTE


http://hotfile.com/dl/166612970/74da02a/AS...AY.iso.001.html
http://hotfile.com/dl/166612971/03e9a81/AS...AY.iso.002.html
http://hotfile.com/dl/166612972/b5da188/AS...AY.iso.003.html
http://hotfile.com/dl/166612973/ce0e317/AS...AY.iso.004.html
http://hotfile.com/dl/166612974/61be849/AS...AY.iso.005.html
http://hotfile.com/dl/166612975/1a8b7e4/AS...AY.iso.006.html
http://hotfile.com/dl/166612976/d73897b/AS...AY.iso.007.html
http://hotfile.com/dl/166612977/7f93fce/AS...AY.iso.008.html
http://hotfile.com/dl/166612978/c1a6a50/AS...AY.iso.009.html
http://hotfile.com/dl/166612979/120a15f/AS...AY.iso.010.html
http://hotfile.com/dl/166612980/e3169e5/AS...AY.iso.011.html
http://hotfile.com/dl/166612981/e4035c5/AS...AY.iso.012.html
http://hotfile.com/dl/166612982/276596b/AS...AY.iso.013.html
http://hotfile.com/dl/166612983/c7a84c7/AS...AY.iso.014.html
http://hotfile.com/dl/166612984/08c59fc/AS...AY.iso.015.html
http://hotfile.com/dl/166612985/1e50624/AS...AY.iso.016.html
http://hotfile.com/dl/166612986/5f69702/AS...AY.iso.017.html
http://hotfile.com/dl/166612987/e9f07a1/AS...AY.iso.018.html
http://hotfile.com/dl/166612988/953103e/AS...AY.iso.019.html
http://hotfile.com/dl/166612989/3c71930/AS...AY.iso.020.html
http://hotfile.com/dl/166612990/acc79e5/AS...AY.iso.021.html
http://hotfile.com/dl/166612991/4acdda5/AS...AY.iso.022.html
http://hotfile.com/dl/166612992/107674f/AS...AY.iso.023.html
http://hotfile.com/dl/166612993/16d1dff/AS...AY.iso.024.html
http://hotfile.com/dl/166612994/6906ac9/AS...AY.iso.025.html
http://hotfile.com/dl/166612995/3fffaf5/AS...AY.iso.026.html
http://hotfile.com/dl/166612996/2f533bb/AS...AY.iso.027.html
http://hotfile.com/dl/166612997/8c89d27/AS...AY.iso.028.html
http://hotfile.com/dl/166612998/6d642d6/AS...AY.iso.029.html
http://hotfile.com/dl/166612999/1a6d866/AS...AY.iso.030.html
http://hotfile.com/dl/166613000/3d15bd6/AS...AY.iso.031.html
http://hotfile.com/dl/166613001/b6ec2c6/AS...AY.iso.032.html
http://hotfile.com/dl/166613002/15d6d29/AS...AY.iso.033.html
http://hotfile.com/dl/166613003/38f8fe3/AS...AY.iso.034.html
http://hotfile.com/dl/166613004/d046cc5/AS...AY.iso.035.html
http://hotfile.com/dl/166613005/ced660e/AS...AY.iso.036.html
http://hotfile.com/dl/166613006/28e8038/AS...AY.iso.037.html
http://hotfile.com/dl/166613007/bc499a9/AS...AY.iso.038.html
http://hotfile.com/dl/166613008/e2211bf/AS...AY.iso.039.html
http://hotfile.com/dl/166613009/71f1a77/AS...AY.iso.040.html
http://hotfile.com/dl/166613010/6ab5bce/AS...AY.iso.041.html
http://hotfile.com/dl/166613011/f71c116/AS...AY.iso.042.html
http://hotfile.com/dl/166613012/eb87866/AS...AY.iso.043.html
http://hotfile.com/dl/166613013/eeaa10e/AS...AY.iso.044.html
http://hotfile.com/dl/166613014/0b9cdc8/AS...AY.iso.045.html
http://hotfile.com/dl/166613015/7e88da1/AS...AY.iso.046.html
http://hotfile.com/dl/166613016/57eca5f/AS...AY.iso.047.html
http://hotfile.com/dl/166613017/f69738b/AS...AY.iso.048.html
http://hotfile.com/dl/166613018/897810b/AS...AY.iso.049.html
http://hotfile.com/dl/166613019/d16e2d9/AS...AY.iso.050.html
http://hotfile.com/dl/166613020/5742b3c/AS...AY.iso.051.html
http://hotfile.com/dl/166613021/bbf1e48/AS...AY.iso.052.html
http://hotfile.com/dl/166613022/a9d3359/AS...AY.iso.053.html
http://hotfile.com/dl/166613023/d58e353/AS...AY.iso.054.html
http://hotfile.com/dl/166613024/1dc9cce/AS...AY.iso.055.html
http://hotfile.com/dl/166613025/2f33f5c/AS...AY.iso.056.html
http://hotfile.com/dl/166613026/832f7ed/AS...AY.iso.057.html
http://hotfile.com/dl/166613027/117f2de/AS...AY.iso.058.html
http://hotfile.com/dl/166613028/b8f2484/AS...AY.iso.059.html
http://hotfile.com/dl/166613029/ab8f19c/AS...AY.iso.060.html
http://hotfile.com/dl/166613030/72e67ac/AS...AY.iso.061.html
http://hotfile.com/dl/166613031/dd55b80/AS...AY.iso.062.html
http://hotfile.com/dl/166613032/4e72c15/AS...AY.iso.063.html
http://hotfile.com/dl/166613033/cad0807/AS...AY.iso.064.html
http://hotfile.com/dl/166613034/4c803bb/AS...AY.iso.065.html
http://hotfile.com/dl/166613035/98e1da2/AS...AY.iso.066.html
http://hotfile.com/dl/166613036/0840a40/AS...AY.iso.067.html
http://hotfile.com/dl/166613037/07208af/AS...AY.iso.068.html
http://hotfile.com/dl/166613038/433bd90/AS...AY.iso.069.html
http://hotfile.com/dl/166613039/84d1d67/AS...AY.iso.070.html
http://hotfile.com/dl/166613040/989ef2f/AS...AY.iso.071.html
http://hotfile.com/dl/166613041/e46d1c3/AS...AY.iso.072.html
http://hotfile.com/dl/166613042/dbd2fde/AS...AY.iso.073.html
http://hotfile.com/dl/166613043/a064731/AS...AY.iso.074.html
http://hotfile.com/dl/166613044/8450b63/AS...AY.iso.075.html
http://hotfile.com/dl/166613045/324f7b5/AS...AY.iso.076.html
http://hotfile.com/dl/166613046/6ff32fb/AS...AY.iso.077.html
http://hotfile.com/dl/166613047/471d436/AS...AY.iso.078.html
http://hotfile.com/dl/166613048/11de9b6/AS...AY.iso.079.html
http://hotfile.com/dl/166613049/cbb05c2/AS...AY.iso.080.html
http://hotfile.com/dl/166613050/7f84ad9/AS...AY.iso.081.html
http://hotfile.com/dl/166613051/4f1cfc1/AS...AY.iso.082.html
http://hotfile.com/dl/166613052/bdafc4d/AS...AY.iso.083.html
http://hotfile.com/dl/166613053/e171d99/AS...AY.iso.084.html
http://hotfile.com/dl/166613054/2952a30/AS...AY.iso.085.html
http://hotfile.com/dl/166613055/064d052/AS...AY.iso.086.html
http://hotfile.com/dl/166613056/300d640/AS...AY.iso.087.html

Do giới hạn ký tụ nên link

Rapidgator
http://pastebin.com/raw.php?i=HZsduchN================DVD5-DVD9-DVDRIP====================
Ryushare
Nếu acc Ryushare của a/c hết hạn,xin vui lòng đừng gia hạn acc đó,mà hãy mua acc mới trên link này ủng hộ mình: CLICK HERE
QUOTE

Hotfile
Nếu acc Hotfile của a/c hết hạn,xin vui lòng đừng gia hạn acc đó,mà hãy mua acc mới trên link này ủng hộ mình: CLICK HERE
QUOTE

DVD5D1
http://hotfile.com/dl/166271311/3878865/As...D1.iso.001.html
http://hotfile.com/dl/166271312/26aed18/As...D1.iso.002.html
http://hotfile.com/dl/166271313/fd527ad/As...D1.iso.003.html
http://hotfile.com/dl/166271314/c1661df/As...D1.iso.004.html
http://hotfile.com/dl/166271315/a71fc13/As...D1.iso.005.html
http://hotfile.com/dl/166271316/b1a3322/As...D1.iso.006.html
http://hotfile.com/dl/166271317/0ca9a76/As...D1.iso.007.html
http://hotfile.com/dl/166271318/a70fcdc/As...D1.iso.008.html
http://hotfile.com/dl/166271319/0087e63/As...D1.iso.009.html
DVD5D2
http://hotfile.com/dl/166271116/dab8c37/As...D2.iso.001.html
http://hotfile.com/dl/166271117/03c186b/As...D2.iso.002.html
http://hotfile.com/dl/166271118/efe2965/As...D2.iso.003.html
http://hotfile.com/dl/166271119/414998f/As...D2.iso.004.html
http://hotfile.com/dl/166271120/c57bc25/As...D2.iso.005.html
http://hotfile.com/dl/166271121/20ca611/As...D2.iso.006.html
http://hotfile.com/dl/166271122/b747a17/As...D2.iso.007.html
http://hotfile.com/dl/166271123/a93640e/As...D2.iso.008.html
http://hotfile.com/dl/166271124/5e626a2/As...D2.iso.009.html
DVD9D1
http://hotfile.com/dl/166271320/7b3c322/As...D1.iso.001.html
http://hotfile.com/dl/166271321/855f628/As...D1.iso.002.html
http://hotfile.com/dl/166271322/23925e9/As...D1.iso.003.html
http://hotfile.com/dl/166271323/596a181/As...D1.iso.004.html
http://hotfile.com/dl/166271324/6294f44/As...D1.iso.005.html
http://hotfile.com/dl/166271325/3e7f982/As...D1.iso.006.html
http://hotfile.com/dl/166271326/3938fd6/As...D1.iso.007.html
http://hotfile.com/dl/166271327/32a9a0d/As...D1.iso.008.html
http://hotfile.com/dl/166271328/20bc927/As...D1.iso.009.html
http://hotfile.com/dl/166271329/707a096/As...D1.iso.010.html
http://hotfile.com/dl/166271330/6ccf81e/As...D1.iso.011.html
DVD9D2
http://hotfile.com/dl/166271125/07e484f/As...D2.iso.001.html
http://hotfile.com/dl/166271126/285bf17/As...D2.iso.002.html
http://hotfile.com/dl/166271127/5e85ec5/As...D2.iso.003.html
http://hotfile.com/dl/166271128/ee76590/As...D2.iso.004.html
http://hotfile.com/dl/166271129/a7c5961/As...D2.iso.005.html
http://hotfile.com/dl/166271130/78b0328/As...D2.iso.006.html
http://hotfile.com/dl/166271131/7e9cb0f/As...D2.iso.007.html
http://hotfile.com/dl/166271132/c715510/As...D2.iso.008.html
http://hotfile.com/dl/166271133/78cedea/As...D2.iso.009.html
http://hotfile.com/dl/166271134/eed3e27/As...D2.iso.010.html
http://hotfile.com/dl/166271135/eeec93f/As...D2.iso.011.html
http://hotfile.com/dl/166271136/d45ff53/As...D2.iso.012.html
http://hotfile.com/dl/166271137/298d2f0/As...D2.iso.013.html
http://hotfile.com/dl/166271138/ea62d25/As...D2.iso.014.html
2DVDRIP
http://hotfile.com/dl/166271139/1ec9a22/As...P1.avi.001.html
http://hotfile.com/dl/166271140/4e77818/As...P1.avi.002.html
http://hotfile.com/dl/166271141/45cb675/As...P1.avi.003.html
http://hotfile.com/dl/166271142/c9c0f1f/As...P2.avi.001.html
http://hotfile.com/dl/166271143/124dc88/As...P2.avi.002.html
http://hotfile.com/dl/166271144/9c24dca/As...P2.avi.003.html
http://hotfile.com/dl/166271145/4c99965/As...P2.avi.004.htmlRapidgator
Nếu bạn không muốn đợi 60s hãy đăng kí account free hoặc mua account premium để download tốc độ max CLICK HERE
QUOTE

DVD5D1
http://rapidgator.net/file/31322020/AsiaDV...D1.iso.001.html
http://rapidgator.net/file/31322152/AsiaDV...D1.iso.002.html
http://rapidgator.net/file/31322238/AsiaDV...D1.iso.003.html
http://rapidgator.net/file/31322329/AsiaDV...D1.iso.004.html
http://rapidgator.net/file/31322302/AsiaDV...D1.iso.005.html
http://rapidgator.net/file/31326792/AsiaDV...D1.iso.006.html
http://rapidgator.net/file/31326986/AsiaDV...D1.iso.007.html
http://rapidgator.net/file/31326836/AsiaDV...D1.iso.008.html
http://rapidgator.net/file/31326575/AsiaDV...D1.iso.009.html
DVD5D2
http://rapidgator.net/file/31400520/AsiaDV...D2.iso.001.html
http://rapidgator.net/file/31400594/AsiaDV...D2.iso.002.html
http://rapidgator.net/file/31400549/AsiaDV...D2.iso.003.html
http://rapidgator.net/file/31400232/AsiaDV...D2.iso.004.html
http://rapidgator.net/file/31400227/AsiaDV...D2.iso.005.html
http://rapidgator.net/file/31402211/AsiaDV...D2.iso.006.html
http://rapidgator.net/file/31402215/AsiaDV...D2.iso.007.html
http://rapidgator.net/file/31403890/AsiaDV...D2.iso.008.html
http://rapidgator.net/file/31402243/AsiaDV...D2.iso.009.html
DVD9D1
http://rapidgator.net/file/31321923/AsiaDV...D1.iso.001.html
http://rapidgator.net/file/31326894/AsiaDV...D1.iso.002.html
http://rapidgator.net/file/31322323/AsiaDV...D1.iso.003.html
http://rapidgator.net/file/31326961/AsiaDV...D1.iso.004.html
http://rapidgator.net/file/31321907/AsiaDV...D1.iso.005.html
http://rapidgator.net/file/31326866/AsiaDV...D1.iso.006.html
http://rapidgator.net/file/31326884/AsiaDV...D1.iso.007.html
http://rapidgator.net/file/31326981/AsiaDV...D1.iso.008.html
http://rapidgator.net/file/31326909/AsiaDV...D1.iso.009.html
http://rapidgator.net/file/31327020/AsiaDV...D1.iso.010.html
http://rapidgator.net/file/31326999/AsiaDV...D1.iso.011.html
DVD9D2
http://rapidgator.net/file/31400176/AsiaDV...D2.iso.001.html
http://rapidgator.net/file/31400178/AsiaDV...D2.iso.002.html
http://rapidgator.net/file/31400407/AsiaDV...D2.iso.003.html
http://rapidgator.net/file/31400261/AsiaDV...D2.iso.004.html
http://rapidgator.net/file/31400291/AsiaDV...D2.iso.005.html
http://rapidgator.net/file/31401480/AsiaDV...D2.iso.006.html
http://rapidgator.net/file/31403822/AsiaDV...D2.iso.007.html
http://rapidgator.net/file/31402234/AsiaDV...D2.iso.008.html
http://rapidgator.net/file/31403836/AsiaDV...D2.iso.009.html
http://rapidgator.net/file/31403878/AsiaDV...D2.iso.010.html
http://rapidgator.net/file/31403885/AsiaDV...D2.iso.011.html
http://rapidgator.net/file/31404592/AsiaDV...D2.iso.012.html
http://rapidgator.net/file/31404616/AsiaDV...D2.iso.013.html
http://rapidgator.net/file/31404620/AsiaDV...D2.iso.014.html

2DVDRIP
http://rapidgator.net/file/31405148/AsiaDV...P1.avi.001.html
http://rapidgator.net/file/31405160/AsiaDV...P1.avi.002.html
http://rapidgator.net/file/31404742/AsiaDV...P1.avi.003.html
http://rapidgator.net/file/31404931/AsiaDV...P2.avi.001.html
http://rapidgator.net/file/31404915/AsiaDV...P2.avi.002.html
http://rapidgator.net/file/31404919/AsiaDV...P2.avi.003.html
http://rapidgator.net/file/31404720/AsiaDV...P2.avi.004.html


PutLocker
QUOTE

Chiếu trọn bộ trong này nha các bạn
http://www.putlocker.com/public/XEn3YkThYy...HCPQEDFP3XNT7qB


Mediafire
QUOTE


Hoặc để lại mail nhé

Nếu Link die vui lòng vào đây
http://pastebin.com/raw.php?i=HZsduchNĐược chỉnh sửa bởi anhtulua on 13 Aug 12 06:55
Chia sẻ:
Tags: 1080i bluray423g 70 dvd asia 70 bluray nguyen bluray423g dvd5dvd9dvdrip dvd bluray dvd5dvd9dvdrip multi goc 1080i nguyen goc
Xem Video: 1080i bluray423g 70 dvd asia 70 bluray nguyen bluray423g dvd5dvd9dvdrip dvd bluray dvd5dvd9dvdrip multi goc 1080i nguyen goc Tải game avatar Tải game avatar Tải game tiến lên Tải game mobi army

More posts:
ASIA 74 Trúc Phương Ông Hoàng Của Dòng Nhạc Bolero- BRULAY Gốc 1080I
ASIA 70 - Việt Nam Quê Hương Yêu Dấu BLURAY 1080I
Chương Trình Ca nhạc Paris By Night 118 - Đức Huy - 50 Năm Âm Nhạc DVD5|DVD9|DVD Bluray ISO MKV
Những phim chuyển thể hot nhưng bị chê ‘phá nát’ nguyên gốc
ASIA 70: Vietnam my beloved country - Quê hương yêu dấu (2012) Bluray ISO
PBN 116: Nụ Cười Đầu Xuân 2015 Bluray 1080i AVC DD2.0 (ISO Nguyên gốc)
Paris By Night 115 - Asian Beauty (Nét Đẹp Á Đông) - 3/3 DVD5/DVD9/DVDrip [Multi]
Paris By Night 115 - Asian Beauty (Nét Đẹp Á Đông) - 3/3 DVD5/DVD9/DVDrip [Multi]
Paris By Night 115 - Asian Beauty (Nét Đẹp Á Đông) - 3/3 DVD5/DVD9/DVDrip [Multi]
Paris By Night 115 - Asian Beauty (Nét Đẹp Á Đông) - 3/3 DVD5/DVD9/DVDrip [Multi]
ASIA 70 - Việt Nam Quê Hương Yêu Dấu BRULAY 1080i
[Việt Nam] Đứng Trước Biển 1970 DVD5 (mkv) ~ phim kinh điển Việt Nam | Trọng Khôi, Trà Giang, Thương Tín, Đam Ka
ASIA 70: Vietnam my beloved country - Quê hương yêu dấu (2012)
[Tâm lý|Tình cảm] A Woman in Revolt 1970 DVDRip AAC x264 ~ Khi phụ nữ ở chân… giường
Nhan sắc diễn viên và nguyên gốc sử trong phim về Phổ Nghi
The Beatles Video Collection (1962-1970) DVD5 ISO AC3.22.0
The Beatles Video Collection (1962-1970) DVD5 ISO AC3.22.0
TT Asia - Liên Khúc Mùa Xuân 2015 - 2/2DVD5/DVD9/DVDRip [Multi]
TT Asia - Liên Khúc Mùa Xuân 2015 - 2/2DVD5/DVD9/DVDRip [Multi]
TT Asia - Liên Khúc Mùa Xuân 2015 - 2/2DVD5/DVD9/DVDRip [Multi]


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
Trắc nghiệm

 

Album hot nhất


Giới thiệu Games


Zanado - Sitemap - Bản rút gọn - Kho Game - Hot tags - Tofaco - Ongame mobi Time is now: 30th March 2017 - 09:31 PM
2, 3, 123, 5, 208, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 243, 50, 251, 53, 54, 56, 57, 58, 192, 61, 62, 63, 64, 65, 229, 69, 70, 71, 246, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 213, 110, 111, 252, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 126, 124, 125, 136, 133, 134, 137, 144, 167, 150, 151, 155, 158, 164, 166, 179, 181, 180, 210, 182, 185, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 49, 202, 197, 198, 247, 199, 200, 203, 204, 205, 206, 209, 211, 212, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 230, 231, 233, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 256, 245, 248